Algemene Vergadering 03 mei
Algemene Vergadering 03 mei

«Algemene Vergadering d.d. 11 januari 2011

»Jaarvergadering d.d. 15 september 2011

Misschien heb je er al wat over horen rond waaien, misschien is het ze goed gelukt om het geheim te houden, maar op deze AV wordt het kandidaatsbestuur bekend gemaakt en kun je ze het hemd van het lijf vragen. Wat is hun favoriete kleur, lusten ze zuurkool, wat willen ze veranderen komend jaar?

De vergadering wordt geopend op 03 Mei 2011 om 15:30 uur. Dit zal plaatsvinden in BBL 061.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Vorige notulen
 5. Mededelingen
 6. Financiën
 7. Huisvesting
 8. Beleidsuitvoering
 9. ICPS
 10. KB
 11. Activiteiten
 12. CFR-presentatie
 13. W.V.T.T.K.
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Toelichting

Vorige notulen

De vorige notulen kunnen hier worden gevonden.

Financiën

Lotte, de Penningmeester, zal uitleggen hoe we het geld wat over is uit het eerste deel van het jaar opnieuw verdeeld hebben. Er volgt ook een update over de on-tourafrekening

Huisvesting

Sinds de vorige AV zijn we verhuisd. Hierover zal een korte presentatie gehouden worden.

Beleidsuitvoering

Net als vorige AV zal ook nu het beleid aan een evaluatie onderworpen worden. Op deze manier is duidelijk wat wel en niet goed gaat.

ICPS

Komend jaar gaat A-Eskwadraat de International Conference of Physics Students organiseren. Sinds kort bestaat er een heuse Stichting waar A-Eskwadraat als vereniging voorzitter van is. Lars zal hierover een presentatie geven.

KB

JAAAAAAwel hoor, daar is ie weer; een kandidaatsbestuur. Zes gewillige (slacht)offers hebben zich bereid gevonden om komend jaar onze mooie vereniging te vertegenwoordigen. Ze zullen zich voorstellen en er is de mogelijkheid om ze te ondervragen.

CFR-presentatie

Nu er significant meer kamerbewoners zijn dan anders is het extra belangrijk dat er goed gelet wordt op onze plantaardige vriendjes. Doet de CFR nog steeds goed haar werk? We komen er achter bij de presentatie van Lars en Otto.

Stukken