Jaarvergadering 15 september 2011
Jaarvergadering 15 september 2011

« Algemene Vergadering d.d. 03 mei 2011
« Jaarvergadering d.d. 16 september 2010

» Algemene Vergadering d.d. 24 januari 2012

Dit is de laatste Algemene Vergadering onder het bestuur van Goed Verhaal. Zes anderen staan te springen om het stokje van hen over te nemen. Op deze vergadering kan onder andere gestemd worden over de decharge van het huidig bestuur, de installatie van het volgende bestuur en de begroting van de laatste.

De vergadering wordt om 15:30 uur geopend in AARD Klein.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Vorige notulen
 5. Mededelingen
 6. Update SNiC
 7. Update ICPS
 8. Commissie Flora en Ranjaprestatiepresentatie
 9. Financiële verantwoording Goed Verhaal
 10. Bevindingen Kascommissie 2010–2011
 11. Decharge Kascommissie 2010–2011
 12. Beleidsevaluatie Goed Verhaal
 13. Presentatie beleid kandidaatsbestuur
 14. Installatie bestuur 2011–2012
 15. Decharge bestuur 2010–2011
 16. Vaststellen begroting 2011–2012
 17. Installatie Kascommissie 2011–2012
 18. Activiteiten
 19. Commissie Flora en Ranjapresentatie
 20. W.V.T.T.K.
 21. Rondvraag
 22. Sluiting

Toelichting

Vorige notulen

Lees hier de notulen van afgelopen vergadering. Ook is er natuurlijk een versie zonder de bijlagen.

Ingekomen stukken

Tot op heden zijn er geen stukken bestemd voor de Algemene Vergadering binnengekomen. Als er stukken binnenkomen die behandeld zullen worden zullen deze beschikbaar komen op deze pagina. Machtigingen kunnen aan het adres van de secretaris doorgegeven worden.

Update SNiC

Op 7 maart aanstaande zal A-Eskwadraat het SNiC-symposium organiseren. Hoe staat het hier eigenlijk mee? Hierover een korte update.

Update ICPS

Aan het eind van dit kersverse collegejaar zal ICPS2012 in Nederland plaatsvinden. Samen met Arago organiseert A-Eskwadraat dit grote internationale congres. Wat is de stand van zaken. Hierover zal een update gegeven worden

Commissie Flora en Ranjaprestatiepresentatie

Bij speciaal bestuursbesluit is besloten dat er een presentatie op de AV gegeven dient te worden over de presentaties van de CFR gezien over het afgelopen jaar.

Financiële verantwoording Goed Verhaal

De financiën van het afgelopen jaar komen bij dit agendapunt aan bod door middel van een presentatie van de penningmeester. Ook de financiële stand van zaken rond de boeken komt ter sprake, waaronder de vaststelling van de boekenbuffer, tijdens een presentatie door Nederlands enige echte boekencommissaris.

Bevindingen Kascommissie 2011–2012

De Kascommissie 2010–2011 geeft de Algemene Vergadering haar bevindingen over de financiële boekhouding van afgelopen boekjaar.

Decharge Kascommissie 2010–2011

Als de Kascommissie 2010–2011 zich goed van zijn taken gekweten heeft is het tijd om de leden ervan te dechargeren, dat wil zeggen: hen van alle verantwoordelijkheden die met de kascommissie verband houden ontslaan.

Beleidsevaluatie Goed Verhaal

De uitvoering van het beleid zal voor de laatste keer door het bestuur geëvalueerd worden.

Presentatie beleid kandidaatsbestuur

Het kandidaatsbestuur zal hier zijn voorstel voor het beleid voor het jaar 2011–2012 presenteren.

Installatie bestuur 2011–2012

Het kandidaatsbestuur wordt voorgedragen. Er zijn geen andere voordrachten voor het bestuur 2011--2012.

Decharge bestuur 2010–2011

Er zal gestemd worden over de decharge van Goed Verhaal.

Vaststellen begroting 2011–2012

Het nieuwe bestuur presenteert de begroting voor het komende jaar. Hierover zal gestemd worden.

Installatie Kascommissie 2011–2012

Om te zorgen dat de Algemene Vergadering ook dit jaar goed voorgelicht kan worden op financieel gebied zullen Lotte van Slooten, Penningmeester in 2010–2011, en Eric van Dijk, boekencommissaris in 2009–2010, voorgesteld worden voor de nieuwe kascommissie. De Algemene Vergadering kan hierover stemmen.

Activiteiten

De afgelopen en de komende activiteiten komen kort aan bod.

Stukken