Algemene Vergadering 5 maart 2012
Algemene Vergadering 5 maart 2012

« Jaarvergadering d.d. 15 september 2011
« Algemene Vergadering d.d. 24 januari 2012

» Algemene Vergadering d.d. 15 mei 2012

Er is alweer een half jaar voorbij en tijd voor de halfjaarlijkse Algemene vergadering in het bestuursjaar van Mooi Meegenomen. Deze Algemene Vergadering zal in het teken staan van fondsen, de aanschaf van een A-Eskwadraatbus, een begrotingsupdate en een tussentijdse beleidsevaluatie.

De vergadering wordt om 15.30 uur geopend in Aard Klein. Rond 17.30 zal er verhuisd worden naar BBL001.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Vorige notulen
 5. Mededelingen
 6. Financiële update
 7. Voorstel busje & langstudeerdersnivelleringsfonds
 8. Fondsenevaluatie
 9. Begrotingswijziging
 10. Tussentijdse beleidsevaluatie
 11. Activiteiten
 12. W.V.T.T.K.
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Toelichting

Vorige notulen

Lees hier de notulen van afgelopen vergadering. Ook is er natuurlijk een versie zonder de bijlagen.

Ingekomen stukken

 • Er is een brief van Nikki naar de AV binnengekomen over de fondsen, zie hier.
 • Er is een voorstel ingediend door Charley voor een alternatieve besteding van de hogere inkomsten, klik hier voor het voorstel.

Begrotingsupdate

Door het jaar heen gaat niet alles volgens de begroting aan het begin van het jaar, daarom zullen we jullie nu een update geven van de huidige stand van zaken.

Voorstel busje

Het bestuur heeft een voorstel ingediend om een verenigingsbus aan te schaffen. Lees het stuk (oude versie) goed door, dinsdag 28 februari tussen 13:00 en 15:00 is er een info-uurtje in BBL 065. Hier is de gelegenheid tot het stellen van vragen aan het bestuur.

Fondsen

Op de AV de dato 15 september 2011 was een aantal mensen van mening dat er teveel geld vaststaat op de A-Eskwadraatrekeningen. Hierover is destijds gediscussieerd, maar nog geen besluit genomen. Tijdens deze AV zullen we deze discussie een vervolg geven en een besluit nemen over welk fonds blijft en welke niet!

Begrotingswijziging

Hier zal een nieuwe begroting worden gepresenteerd door het bestuur.

Tussentijdse beleidsevaluatie

Er is alweer een half jaar voorbij en het bestuur zal de AV een update geven hoe het ermee staat.

Activiteiten

De komende activiteiten en de diesweek komen kort aan bod.

Stukken