Algemene Vergadering 15 mei 2012
Algemene Vergadering 15 mei 2012

« Jaarvergadering d.d. 15 september 2011
« Algemene Vergadering d.d. 5 maart 2012

Jaarvergadering d.d. 13 september 2012»

We zijn alweer in blok 4 aangekomen en alweer richting het einde van het bestuursjaar van het bestuur Mooi Meegenomen. Deze AV zal voor een groot deel in het teken staan van onze opvolgers, maar ook de grote evenementen als ICPS en het BAPC komen aan bod.

De vergadering wordt om 15.30 uur geopend. De AV zal plaatsvinden in BBL-061

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Vorige notulen
 5. Mededelingen
 6. Update ICPS
 7. Update BAPC
 8. Huisvestingsupdate
 9. Presentatie Kandidaatsbestuur
 10. Activiteiten
 11. CFR presentatie
 12. W.V.T.T.K.
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Toelichting

Vorige notulen

Lees hier de notulen van afgelopen vergadering. Ook is er natuurlijk een versie zonder de bijlagen.

Ingekomen stukken

Er zijn nog geen ingekomen stukken.

Update ICPS

Het is nog maar 3 maanden weg en dan komen ongeveer 400 internationale natuurkunde studenten naar Utrecht. Hier zal een update gegeven worden met de laatste stand van zaken.

Update BAPC

A-Eskwadraat mag na het ICPS nog een groot evenement organiseren het BAPC (Benelux Algorithm Programming Contest). Dit zal plaatsvinden in oktober en hier is een commissie alweer druk mee in de weer. Hier zal verteld worden hoe het ermee staat.

Huisvestingsupdate

A-Eskwadraat zal weer verhuizen naar het nog nieuw te bouwen gebouw. Toch zijn hiervoor de gesprekken alweer gaande en hierover zal het bestuur een update geven.

Presentatie Kandidaatsbestuur

Het einde van het jaar is alweer bijna in zicht en dan moet er natuurlijk gedacht worden aan opvolging. Hier heeft het KB de kans zich te presenteren.

Activiteiten

De komende activiteiten en de Carrièremaand komen kort aan bod.

Stukken