Jaarvergadering 2012
Jaarvergadering 2012

« Algemene Vergadering d.d. 15 mei 2012
« Jaarvergadering d.d. 15 september 2011

» Algemene Vergadering d.d. 6 februari 2013

Dit is de laatste Algemene Vergadering onder het bestuur van Mooi Meegenomen. Zes anderen staan te springen om het stokje van hen over te nemen. Op deze vergadering kan onder andere gestemd worden over de decharge van het huidig bestuur, de installatie van het volgende bestuur en de begroting van de komende bestuur.

De vergadering wordt om 15:30 uur geopend in BBL 201.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Vorige notulen
 5. Mededelingen
 6. Financiële verantwoording Mooi Meegenomen
 7. Bevindingen Kascommissie 2011–2012
 8. Decharge Kascommissie 2011–2012
 9. Beleidsevaluatie Mooi Meegenomen
 10. Presentatie beleid kandidaatsbestuur
 11. Installatie bestuur 2012–2013
 12. Decharge bestuur 2011–2012
 13. Vaststellen begroting 2012–2013
 14. Installatie Kascommissie 2012–2013
 15. Activiteiten
 16. Commissie Flora en Ranjapresentatie
 17. W.V.T.T.K.
 18. Rondvraag
 19. Sluiting

Toelichting

Vorige notulen

Lees hier de notulen van afgelopen vergadering. Ook is er natuurlijk een versie zonder de bijlagen.

Ingekomen stukken

Tot op heden zijn er geen stukken bestemd voor de Algemene Vergadering binnengekomen. Als er stukken binnenkomen die behandeld zullen worden zullen deze beschikbaar komen op deze pagina. Machtigingen kunnen aan het adres van de secretaris doorgegeven worden.

Financiële verantwoording Mooi Meegenomen

De financiën van het afgelopen jaar komen bij dit agendapunt aan bod door middel van een presentatie van de penningmeester. Ook de financiële stand van zaken rond de boeken komt ter sprake, waaronder de vaststelling van de boekenbuffer, tijdens een presentatie door Nederlands enige echte boekencommissaris.

Bevindingen Kascommissie 2011–2012

De Kascommissie 2011–2012 geeft de Algemene Vergadering haar bevindingen over de financiële boekhouding van afgelopen boekjaar.

Decharge Kascommissie 2011–2012

Als de Kascommissie 2011–2012 zijn taken goed uitgevoerd heeft is het tijd om de leden ervan te dechargeren, dat wil zeggen: hen van alle verantwoordelijkheden die met de kascommissie verband houden ontslaan.

Beleidsevaluatie Mooi Meegenomen

De uitvoering van het beleid zal voor de laatste keer door het bestuur geëvalueerd worden.

Presentatie beleid kandidaatsbestuur

Het kandidaatsbestuur zal hier zijn voorstel voor het beleid voor het jaar 2012–2013 presenteren.

Installatie bestuur 2012–2013

Het kandidaatsbestuur wordt voorgedragen. Er zijn geen andere voordrachten voor het bestuur 2012--2013.

Decharge bestuur 2011–2012

Er zal gestemd worden over de decharge van het bestuur 2011–2012.

Vaststellen begroting 2012–2013

Het nieuwe bestuur presenteert de begroting begroting voor het komende jaar. Hierover zal gestemd worden.

Installatie Kascommissie 2011–2012

Om te zorgen dat de Algemene Vergadering ook dit jaar goed voorgelicht kan worden op financieel gebied zullen Iris Renckens, Penningmeester in 2011–2012, en Hasse van Boven, voorgesteld worden voor de nieuwe kascommissie. De Algemene Vergadering kan hierover stemmen.

Activiteiten

De afgelopen en de komende activiteiten komen kort aan bod.

Stukken