Algemene Vergadering 2013-02-06
Algemene Vergadering 2013-02-06

« Jaarvergadering d.d. 13 september 2012
« Algemene Vergadering d.d. 15 mei 2012

» Algemene Vergadering d.d. 27 mei 2013

Er is alweer een half jaar voorbij en tijd voor de halfjaarlijkse Algemene vergadering in het bestuursjaar van Aan te Raden. Deze Algemene Vergadering zal in het teken staan van de dictaatverkoop, een beleidsupdate en een tussentijdse blik op de financiën van de vereniging.

De vergadering wordt om 15:30 uur geopend in BBL001.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Vorige notulen
 5. Mededelingen
 6. Dictaatverkoop
 7. Beleidsupdate
 8. Financiën
 9. Activiteiten
 10. Commissie Flora en Ranjapresentatie
 11. W.V.T.T.K.
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Toelichting

Vorige notulen

Lees hier de notulen van afgelopen vergadering. Ook is er natuurlijk een versie zonder de bijlagen.

Ingekomen stukken

Tot op heden zijn er geen stukken bestemd voor de Algemene Vergadering binnengekomen. Als er stukken binnenkomen die behandeld zullen worden zullen deze beschikbaar komen op deze pagina. Machtigingen kunnen aan het adres van de secretaris doorgegeven worden.

Dictaatverkoop

Het Bureau Onderwijs-& Studentzaken heeft begin dit jaar besloten de verkoop van dictaten af te stoten. Hierop heeft het bestuur besloten deze taak op zich te nemen. Daarom verkoopt A-Eskwadraat sinds blok 3 dictaten voor alle bachelor-en masterstudies die onder haar vallen.

Beleidsupdate

Er is alweer een half jaar voorbij en het bestuur zal de AV een update geven hoe het ermee staat.

Financiën

Het bestuur zal een update geven over de financiële situatie van de vereniging.

Commissie Flora en Ranjaprestatiepresentatie

De toestand van de plantjes in de gezelligheidskamer zal hier worden toegelicht.

Stukken