Algemene Vergadering 2013-05-27
Algemene Vergadering 2013-05-27

« Algemene Vergadering d.d. 6 februari 2013
« Jaarvergadering d.d. 13 september 2012

» Jaarvergadering d.d. 12 september 2013

Het jaar is al bijna weer ten einde en zodoende zit ook het bestuursjaar van het bestuur, Aan te Raden, er alweer bijna op. Deze Algemene Vergadering zal voornamelijk in het teken staan van onze opvolgers. Daarnaast worden ook enkele updates gegeven op het gebied van de Belastingdienst en de Dictaatverkoop. Daarnaast zal het bestuur Mooi Meegenomen haar jaarverslag presenteren.

De vergadering wordt om 15:30 uur geopend in BBL061. De kamers van A-Eskwadraat zullen vanaf 15:00 dicht zijn.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Vorige notulen
 5. Mededelingen
 6. Belasting
 7. Dictaatverkoop
 8. Presentatie Kandidaatsbestuur
 9. Activiteiten
 10. Commissie Flora en Ranjapresentatie
 11. Presentatie Jaarverslag
 12. W.V.T.T.K.
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Toelichting

Vorige notulen

Lees hier de notulen van afgelopen vergadering. Ook is er natuurlijk een versie zonder de bijlagen.

Ingekomen stukken

Tot op heden zijn er geen stukken bestemd voor de Algemene Vergadering binnengekomen. Als er stukken binnenkomen die behandeld zullen worden zullen deze beschikbaar komen op deze pagina. Machtigingen kunnen aan het adres van de secretaris doorgegeven worden.

Belasting

Vanaf 1 augustus zal A-Eskwadraat BTW-belasting moeten gaan afdragen. We zullen kort op een rij zetten welke effecten deze ontwikkelen hebben en hoe we hier mee omgaan.

Dictaatverkoop

De verkoop van dictaten vindt inmiddels plaats bij A-Eskwadraat. Bij dit punt zal een voorstel worden gedaan om een dictatenfonds op te richten, welke de financiële risico's van de dictaatverkoop moet ondervangen. Het voorstel is hier te vinden.

Presentatie Kandidaatsbestuur

Het collegejaar is alweer bijna voorbij en volgend jaar zal het bestuur door zes nieuwe mensen worden overgenomen. Het KB zal zich bij dit punt presenteren.

Presentatie Jaarverslag

Het 66ste bestuur van A-Eskwadraat o.d.z. 'Mooi Meegenomen' zal haar jaarverslag over het jaar 2011-2012 presenteren. Exemplaren van het jaarverslag zullen verspreid worden na de Algemene Vergadering.

Stukken