Jaarvergadering 2013
Jaarvergadering 2013

« Algemene Vergadering d.d. 27 mei 2013
« Jaarvergadering d.d. 13 september 2012

» Algemene Vergadering d.d. 5 februari 2014

Dit is de laatste Algemene Vergadering onder het bestuur van Aan te Raden. Gelukkig zijn er zes mensen die maar al te graag Op deze vergadering kan onder andere gestemd worden over de decharge van het huidig bestuur, de installatie van het volgende bestuur en de begroting van de komende bestuur. Daarnaast zal worden toegelicht hoe de BTW-administratie vanaf komend jaar bij A-Eskwadraat zal worden toegepast en zullen er twee mensen worden voorgedragen als Lid van Verdienste.

De vergadering wordt om 15:30 uur geopend in BBL 079.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Vorige notulen
 5. Mededelingen
 6. Voordracht Leden van Verdienste
 7. Financiële verantwoording Aan te Raden
 8. Bevindingen Kascommissie 2012–2013
 9. Decharge Kascommissie 2012–2013
 10. Beleidsevaluatie Aan te Raden
 11. Presentatie beleid kandidaatsbestuur
 12. Installatie bestuur 2013–2014
 13. Decharge bestuur 2012–2013
 14. BTW-Administratie
 15. Vaststellen begroting 2013–2014
 16. Installatie Kascommissie 2013–2014
 17. Activiteiten
 18. Commissie Flora en Ranjapresentatie
 19. W.V.T.T.K.
 20. Rondvraag
 21. Sluiting

Toelichting

Vorige notulen

De notulen van de vorige vergadering volgens zo spoedig mogelijk.

Ingekomen stukken

Tot op heden zijn er geen stukken bestemd voor de Algemene Vergadering binnengekomen. Als er stukken binnenkomen die behandeld zullen worden zullen deze beschikbaar komen op deze pagina. Machtigingen kunnen aan het adres van de secretaris doorgegeven worden.

Voordracht Leden van Verdienste

Het bestuur wil graag 2 oud-leden voordragen als Lid van Verdienste en zal tijdens dit punt presenteren waarom zij Lid van Verdienste zouden moeten worden. Hierover zal gestemd worden.

Financiële verantwoording Aan te Raden

De financiën van het afgelopen jaar komen bij dit agendapunt aan bod door middel van een presentatie van de penningmeester. Ook de financiële stand van zaken rond de boeken komt ter sprake, waaronder de vaststelling van de boekenbuffer en de dictatenmarge, tijdens een presentatie door Nederlands enige echte boekencommissaris. Daarnaast zullen ook de sponsorinkomsten worden toegelicht.

Bevindingen Kascommissie 2012–2013

De Kascommissie 2012–2013 geeft de Algemene Vergadering haar bevindingen over de financiële boekhouding van afgelopen boekjaar.

Decharge Kascommissie 2012–2013

Als de Kascommissie 2012–2013 haar taken goed uitgevoerd heeft is het tijd om de leden ervan te dechargeren, dat wil zeggen: hen van alle verantwoordelijkheden die met de kascommissie verband houden ontslaan.

Beleidsevaluatie Aan te Raden

De uitvoering van het beleid zal voor de laatste keer door het bestuur geëvalueerd worden.

Presentatie beleid kandidaatsbestuur

Het kandidaatsbestuur zal hier haar voorstel voor het beleid voor het jaar 2013–2014 presenteren. Dit beleid zal zo spoedig mogelijk beschikbaar worden gesteld.

Installatie bestuur 2013–2014

Het kandidaatsbestuur wordt voorgedragen. Er zijn geen andere voordrachten voor het bestuur 2013--2014.

Decharge bestuur 2012–2013

Er zal gestemd worden over de decharge van het bestuur 2012–2013.

BTW-Administratie

Vanaf het boekjaar 2013-2014 zal A-Eskwadraat een BTW-administratie bijhouden. De invloed die dit zal hebben op de vereniging en de begroting zal hier worden uitgelegd.

Vaststellen begroting 2013–2014

Het nieuwe bestuur presenteert de begroting voor het komende jaar. Hierover zal gestemd worden.

Installatie Kascommissie 2013–2014

Om te zorgen dat de Algemene Vergadering ook dit jaar goed voorgelicht kan worden op financieel gebied zullen Marten Spoor, Penningmeester in 2012–2013, Casper van Schuppen, Boekencommissaris in 2011–2012 en Leon Saris, CommisSaris in 2010-2011 voorgesteld worden voor de nieuwe kascommissie. De Algemene Vergadering kan hierover stemmen.

Activiteiten

De afgelopen en de komende activiteiten komen kort aan bod.

Stukken