Algemene Vergadering 13 januari 2016
Algemene Vergadering 13 januari 2016

« Algemene Vergadering d.d. 14 september 2015

Dit is de eerste AV onder bestuur Echt Oprecht. Centraal staan de beleidsupdate en het rapport van de KB-kiesproceduregroep. Ook deze AV zal er de mogelijkheid zijn om eten te bestellen, zodat je een volledige maaltijd kan eten tijdens de AV. Je kan gedurende de dag in de gezelligheidskamer bestellen en ook op de AV, voordat deze aanvangt. Neem hiervoor contant geld mee.

De vergadering wordt om 15.30 uur geopend in Minnaert 211. De kamers van A–Eskwadraat zullen vanaf 15:15 dicht zijn.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Vorige notulen
 5. Mededelingen
 6. Beleidsupdate Echt Oprecht
 7. KB-kiesprocedure
 8. Activiteiten
 9. W.V.T.T.K.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Ingekomen stukken

Tot op heden zijn er geen stukken bestemd voor de Algemene Vergadering binnengekomen. Als er stukken binnenkomen die behandeld zullen worden zullen deze beschikbaar komen op deze pagina. Machtigingen kunnen aan het adres van de secretaris doorgegeven worden.

Vorige notulen

De notulen van de vorige vergadering zijn hier te vinden.

Beleidsupdate Echt Oprecht

Het bestuur Echt Oprecht zal een tussentijdse evaluatie van de uitvoering van haar beleid geven.

KB-kiesprocedure

De groep die de kiesprocedure van het Kandidaatsbestuur heeft bekeken zal zijn bevindingen en rapport presenteren.

Stukken