Halfjaarlijkse Algemene Vergadering
Halfjaarlijkse Algemene Vergadering

« Algemene Vergadering d.d. 13 januari 2016

Algemene Vergadering d.d. 26 mei 2016 »

Dit is de tweede AV onder bestuur Echt Oprecht. Centraal staan de begrotingsupdate en het rapport van de werkdrukgroep. Ook deze AV zal er de mogelijkheid zijn om eten te bestellen, zodat je een volledige maaltijd kan eten tijdens de AV. Je kan gedurende de dag in de gezelligheidskamer bestellen en ook op de AV, voordat deze aanvangt. Neem hiervoor contant geld mee.

De vergadering wordt om 15.30 uur geopend in Minnaert 2.11. De kamers van A–Eskwadraat zullen vanaf 15:15 dicht zijn.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Vorige notulen
 5. Mededelingen
 6. Begrotingsupdate Echt Oprecht
 7. Presentatie rapport Werkdrukgroep
 8. Update sluiting Minnaert
 9. Promotiebeleid
 10. Jaap Koningfonds
 11. W.V.T.T.K.
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Ingekomen stukken

Tot op heden zijn er geen stukken bestemd voor de Algemene Vergadering binnengekomen. Als er stukken binnenkomen die behandeld zullen worden zullen deze beschikbaar komen op deze pagina. Machtigingen kunnen aan het adres van de secretaris doorgegeven worden.

Vorige notulen

De notulen van de vorige vergadering zijn hier te vinden.

Begrotingsupdate Echt Oprecht

Het bestuur Echt Oprecht zal een financiele update van haar begroting geven, de begroting is hier te vinden

Werkdrukgroep

De groep die naar oplossingen heeft gezocht voor de te hoge bestuursdruk zal haar bevindingen in een rapport presenteren.

Stukken