Algemene Vergadering 22 mei
Algemene Vergadering 22 mei

« Algemene Vergadering d.d. 21 februari 2017

« Jaarvergadering d.d. 18 september 2017

 

 

 

 • Op de laatste Algemene Vergadering van dit college jaar zullen we gaan stemmen over het door het bestuur aangedragen 72e kandidaatsbestuur. Ook zal er een update worden gegeven over de financiële situatie van Stichting A–Eskwadraat On Tour en over de crediteuren en debiteuren. Ook deze AV zal er de mogelijkheid zijn om eten te bestellen, zodat je een volledige maaltijd kan eten tijdens de AV. Je kan gedurende de dag in de gezelligheidskamer bestellen en ook op de AV, voordat deze aanvangt. Neem hiervoor contant geld mee, als je extra friet of een extra snack wilt.

De vergadering wordt om 17:15 uur geopend in Marinus Ruppertgebouw zaal A. De kamers van A–Eskwadraat zullen vanaf 16:00 dicht zijn.

Agenda


 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Vorige notulen
 5. Mededelingen
 6. Financiële situatie On Tour
 7. Crediteuren en debiteuren
 8. Presentatie 72e kandidaatsbestuur
 9. Activiteiten
 10. W.V.T.T.K.
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Ingekomen stukken


Tot op heden zijn er geen stukken bestemd voor de Algemene Vergadering binnengekomen. Als er stukken binnenkomen die behandeld zullen worden zullen deze beschikbaar komen op deze pagina. Machtigingen kunnen aan het adres van de secretaris doorgegeven worden.

Vorige notulen


De notulen van de vorige AV zijn hier te vinden.

Stukken