Jaarvergadering 2017
Jaarvergadering 2017

« Algemene Vergadering d.d. 22 mei 2017
« Jaarvergadering d.d. 13 september 2016

 

 

 • Dit zal de laatste Algemene Vergadering zijn onder het 71ste bestuur van A–Eskwadraat, 'Even Serieus'. Er staan zeven nieuwe actieve leden klaar om het van hen over te nemen. Op deze vergadering kan gestemd worden over de decharge van het huidige bestuur, de installatie van het volgende bestuur en het beleid en de begroting van het komende bestuur. Ook deze AV zal er de mogelijkheid zijn om eten te bestellen, zodat je een volledige maaltijd kan eten tijdens de AV. Je kan gedurende de dag in de gezelligheidskamer bestellen en ook op de AV, voordat deze aanvangt. Neem hiervoor contant geld mee, als je extra friet of een extra snack wilt.

De vergadering wordt om 15:30 uur geopend in David de Wiedgebouw 130. De kamers van A–Eskwadraat zullen vanaf 15:00 dicht zijn.

Agenda


 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Vorige notulen
 5. Mededelingen
 6. Financiële verantwoording 'Even Serieus'
 7. Bevindingen Kascommissie 2016-2017
 8. Decharge Kascommissie 2016-2017
 9. Beleidsevaluatie 'Even Serieus'
 10. Presentatie beleid KB.
 11. Installatie bestuur 2017-2018.
 12. Decharge bestuur 2016-2017
 13. Mededelingen 2.0
 14. Vaststellen begroting 2017-2018
 15. Installatie Kascommissie 2016-2017
 16. Activiteiten
 17. W.V.T.T.K.
 18. Rondvraag
 19. Sluiting

Ingekomen stukken


Tot op heden zijn er geen stukken bestemd voor de Algemene Vergadering binnengekomen. Als er stukken binnenkomen die behandeld zullen worden zullen deze beschikbaar komen op deze pagina. Machtigingen kunnen aan het adres van de secretaris doorgegeven worden.

Vorige notulen


De notulen van de vorige AV zullen spoedig hier te vinden zijn.

Stukken