Halfjaarlijkse Algemene Vergadering d.d. 22 januari 2018
Halfjaarlijkse Algemene Vergadering d.d. 22 januari 2018

<< Algemene Vergadering d.d. 18 september 2017

>> Algemene Vergadering d.d. 27 maart 2018

 • De halfjaarlijkse Algemene Vergadering onder het 72ste bestuur van A–Eskwadraat, 'Alles op Alles' zal plaatsvinden. Op deze vergadering zal het bestuur haar beleidsupdate presenteren. Ook deze AV zal er de mogelijkheid zijn om eten te bestellen, zodat je een volledige maaltijd kunt eten tijdens de AV. Gedurende de dag is er in de gezelligheidskamer te bestellen, evenals op de AV voor aanvang. Neem contant geld mee als je extra friet of een extra snack wil.

De vergadering wordt om 17:15 uur geopend in Buys Ballotgebouw 1.61. De kamers van A–Eskwadraat zullen vanaf 16:30 dicht zijn.

Agenda


 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Vorige notulen
 5. Mededelingen
 6. Beleidsupdate
 7. KB procedure
 8. Activiteiten
 9. CFR
 10. W.v.t.t.k.
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Ingekomen stukken


Tot op heden zijn er geen stukken bestemd voor de Algemene Vergadering binnengekomen. Als er stukken binnenkomen die behandeld zullen worden zullen deze beschikbaar komen op deze pagina. Machtigingen kunnen aan het adres van de secretaris doorgegeven worden.

Vorige notulen


De notulen van de vorige AV zijn hier te vinden.

Beleidsupdate 'Alles op Alles'


Bij dit punt zal een update gegeven worden over het beleid van Alles op Alles.

KB procedure


Bij dit punt zal de KB procedure worden uitgelegd.

Stukken