Algemene Vergadering d.d. 23 mei 2018
Algemene Vergadering d.d. 23 mei 2018

<< Algemene Vergadering d.d. 27 maart 2018

>> Algemene Vergadering d.d. 19 september 2018

Het Lange Termijn Beleid zal besproken worden tijdens deze vergadering. Daarnaast zal het kandidaat-kandidaat-bestuur zich presenteren. Indien je geprinte stukken wil, kun je dit aangeven op de inschrijflijst in de kamer. Ook deze AV zal er de mogelijkheid zijn om eten te bestellen, zodat je een volledige maaltijd kunt eten tijdens de AV. Gedurende de dag is er in de gezelligheidskamer te bestellen, evenals op de AV voor aanvang. Neem contant geld mee als je extra friet of een extra snack wil. 

De vergadering wordt om 15:30 uur geopend in KBG Atlas. De kamers van A–Eskwadraat zullen vanaf 14:30 dicht zijn.

Agenda


 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Vorige notulen
 5. Mededelingen
 6. Lange Termijn Beleid
 7. Debiteurenpresentatie
 8.  Presentatie Kandidaat-bestuur
 9. W.V.T.T.K.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Ingekomen stukken


Tot op heden zijn er geen stukken bestemd voor de Algemene Vergadering binnengekomen. Als er stukken binnenkomen die behandeld zullen worden, zullen deze beschikbaar komen op deze pagina. Machtigingen kunnen aan het adres van de secretaris doorgegeven worden.

Vorige notulen


De notulen van de vorige AV zijn te vinden op DocuWeb. 

Lange Termijn Beleid


Bij dit punt wordt de herziening van het Lange Termijn Beleid, opgesteld door de Lange Termijn Beleid Evaluatie Werkgroep, besproken. 

Debiteurenpresentatie


Bij dit punt wordt de huidige stand van debiteuren besproken.

Presentatie Kandidaat-bestuur


Hier zal het kandidaat-kandidaat-bestuur zich presenteren.

Stukken