Algemene vergadering d.d. 26 februari
Algemene vergadering d.d. 26 februari

<< Algemene Vergadering d.d. 19 september 2018

>> Algemene Vergadering d.d. 20 mei 2019

 • De Algemene Vergadering onder het 73ste bestuur van A–Eskwadraat, 'Goed te Doen' zal plaatsvinden. Op deze vergadering zal het bestuur haar beleidsupdate en een begrotingsupdate presenteren. Ook deze AV zal er de mogelijkheid zijn om eten te bestellen, zodat je een volledige maaltijd kunt eten tijdens de AV. Gedurende de dag is er in de gezelligheidskamer te bestellen, evenals op de AV voor aanvang. Neem contant geld mee als je extra friet of een extra snack wil.

De vergadering wordt om 15:30 uur geopend in KBG Atlas. De kamers van A–Eskwadraat zullen vanaf 15:00 dicht zijn. Het AV-uitlegkwartiertje zal om 15:15 beginnen.

Agenda


 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Vorige notulen
 5. Mededelingen
 6. Beleidsupdate
 7. KB procedure
 8. Busje
 9. Begrotingsupdate
 10. CFR
 11. Activiteiten
 12. W.V.T.T.K.
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Ingekomen stukken


Tot op heden zijn er geen stukken bestemd voor de Algemene Vergadering binnengekomen. Als er stukken binnenkomen die behandeld zullen worden zullen deze beschikbaar komen op deze pagina. Machtigingen kunnen aan het adres van de secretaris doorgegeven worden.

Vorige notulen


De notulen van de vorige AV zijn hier te vinden.

Beleidsupdate 'Goed te Doen'


Bij dit punt zal een update gegeven worden over het beleid van Goed te Doen.

KB procedure


Bij dit punt zal de KB procedure worden uitgelegd.

Busje


Bij dit punt zal het busje van A–Eskwadraat besproken worden.

Begrotingsupdate 'Goed te Doen'


Bij dit punt zal een update gegeven worden over de begroting van Goed te Doen.

Stukken