Algemene Vergadering d.d. 20 mei 2019
Algemene Vergadering d.d. 20 mei 2019

<< Algemene Vergadering d.d. 26 februari 2019

>> Algemene Vergadering d.d. 18 september 2019

 • De KB kies Algemene Vergadering onder het 73ste bestuur van A–Eskwadraat, 'Goed te Doen' zal plaatsvinden. Op deze vergadering zal het kandidaatsbestuur zich presenteren. Ook deze AV zal er de mogelijkheid zijn om eten te bestellen, zodat je een volledige maaltijd kunt eten tijdens de AV. Via de volgende link kun je aangeven of je geprinte stukken wil en welke snack je wil: http://a-es2.nl/inschrijven-av. Neem contant geld mee als je extra friet of een extra snack wil.

De vergadering wordt om 17:30 uur geopend in Ruppert A. De kamers van A–Eskwadraat zullen vanaf 17:00 dicht zijn.

Agenda


 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Vorige notulen
 5. Mededelingen
 6. Financiën
 7. Debiteurenpresentatie
 8. Presentatie Kandidaatsbestuur
 9. Activiteitenpresentatie
 10. W.V.T.T.K.
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Ingekomen stukken


Tot op heden zijn er geen stukken bestemd voor de Algemene Vergadering binnengekomen. Als er stukken binnenkomen die behandeld zullen worden zullen deze beschikbaar komen op deze pagina. Machtigingen kunnen aan het adres van de secretaris doorgegeven worden.

Vorige notulen


De notulen staan nog niet op de site

De notulen van de vorige AV zijn hier te vinden.

Financiën


Bij dit punt zal een stelling over verouderde DiB's accounts besproken worden.

Debiteurenpresentatie


Bij dit punt wordt de huidige stand van debiteuren besproken.

Presentatie Kandidaat-bestuur


Hier zal het kandidaat-kandidaat-bestuur zich presenteren.

Stukken