Algemene Vergadering d.d. 24 februari 2021
Algemene Vergadering d.d. 24 februari 2021

<< Algemene Vergadering d.d. 21 september 2020

>> Algemene Vergadering d.d. 19 mei 2021

 

 • De Algemene Vergadering onder het 75ste bestuur van A–Eskwadraat, 'Ben Bij' zal plaatsvinden. Op deze vergadering zal het bestuur haar beleidsupdate en een begrotingsupdate presenteren. 

Meer informatie over de Algemene Vergadering volgt snel!

Agenda


 1. 1. Opening
 2. 2. Vaststellen agenda
 3. 3. Ingekomen stukken
 4. 4. Vorige notulen
 5. 5. Mededelingen
 6. 6. Beleidsupdate
 7. 7. KB procedure
 8. 8. Begrotingsupdate
 9. 9. Contributie update
 10. 10. CFR
 11. 11. Activiteiten
 12. 12. W.V.T.T.K.
 13. 13. Rondvraag
 14. 14. Sluiting

Ingekomen stukken


Tot op heden zijn er geen stukken bestemd voor de Algemene Vergadering binnengekomen. Als er stukken binnenkomen die behandeld zullen worden zullen deze beschikbaar komen op deze pagina. Machtigingen kunnen aan het adres van de secretaris doorgegeven worden.

Vorige notulen


De notulen van de vorige AV kun je binnenkort hier vinden.

Beleidsupdate 'Ben Bij'


Bij dit punt zal een update gegeven worden over het beleid van 'Ben Bij'.

KB-procedure


Bij dit punt zal de KB procedure worden uitgelegd.

Begrotingsupdate 'Ben Bij'


Bij dit punt zal een update gegeven worden over de begroting van 'Ben Bij'. 

Stukken

 • Actposter
 • Commissie: Bestuur 2020-2021
 • Begin: wo 24 feb 2021, 15:30
 • Eind: wo 24 feb 2021, 22:00
 • Organisator: A–Eskwadraat
 • Categorie: Vergadering
 • Poster: Ja