Algemene Vergadering d.d. 26 mei 2021
Algemene Vergadering d.d. 26 mei 2021

<< Algemene Vergadering d.d. 24 februari 2021

<<< Algemene Vergadering d.d. 10 juni 2020
 

 • De Algemene Vergadering onder het 75ste bestuur van A–Eskwadraat, 'Ben Bij' zal plaatsvinden. Hierin zal op 19 mei de LTB groep het nieuwe LTB presenteren en op 26 mei het bestuur een update geven over debiteuren en het nieuwe kandidaatsbestuur. 
 • De vergadering zal zich verdeeld over twee dagen plaatsvinden. Op 19 mei wordt het LTB gepresenteerd. Op 26 mei wordt de normale mei AV gehouden.

De vergadering wordt op 19 mei om 17:00 uur geopend op Microsoft Teams. Op 26 mei wordt de vergadering weer hervat om 17:00 uur  op Microsoft Teams.

Link naar teams: a-es2.nl/t/MeiAV-2021

Agenda


 1.  Opening
 2.  Vaststellen agenda
 3.  Ingekomen stukken.
 4. Vorige notulen
 5.  Mededelingen
 6.  Korte update KB
 7.  Lange termijn beleid
 8.  Schorsing tot 26 mei
 9.  Ingekomen stukken
 10.  Mededelingen
 11.  Debiteuren
 12.  Financiële update
 13.  Ereleden
 14.  Update KB
 15.  W.V.T.T.K.
 16.  Rondvraag
 17.  Sluiting

Ingekomen stukken


Tot op heden zijn er geen stukken bestemd voor de Algemene Vergadering binnengekomen. Als er stukken binnenkomen die behandeld zullen worden zullen deze beschikbaar komen op deze pagina. Machtigingen kunnen aan het adres van de secretaris doorgegeven worden.

Vorige notulen


De notulen van de vorige AV kun je hier vinden.

Korte update KB


Er zal een update worden gegeven over het verloop van het vinden van het 76ste kandidaatsbestuur. 

Lange termijn beleid


De LTB-groep heeft dit jaar gewerkt aan een nieuw Lange termijn beleid. Deze zal worden gepresenteerd. 

Debiteuren


De huidige stand van debiteuren zal worden besproken.

Financiële update


Vanwege de coronacrisis zal er een extra financiële update worden gegeven. 

Ereleden


Er zal een voorstel worden gedaan om Jan Beuving en Peter van Nieuwenhuizen erelid van de vereniging te maken.

Stukken


 • Actposter
 • Commissie: Bestuur 2020-2021
 • Begin: wo 26 mei 2021, 17:00
 • Eind: wo 26 mei 2021, 22:00
 • Locatie: Microsoft Teams
 • Toegangsprijs: Gratis
 • Organisator: A–Eskwadraat
 • Categorie: Vergadering
 • Poster: Ja