Algemene Vergadering d.d. 29 september 2021
Algemene Vergadering d.d. 29 september 2021

<< Algemene Vergadering d.d. 26 mei 2021

Dit zal de laatste Algemene Vergadering zijn onder het 75ste bestuur van A–Eskwadraat, 'Ben Bij'. Er staan vijfnieuwe actieve leden klaar om het van hen over te nemen. Op deze vergadering kan gestemd worden over de decharge van het huidige bestuur, de installatie van het volgende bestuur en het beleid en de begroting van het komende bestuur. 

We gaan proberen om de vergadering fysiek door te laten gaan, maar zonder verder bericht zal het plaatsvinden op teams.

De vergadering wordt halverwege de middag geopend.

Als je friet en snacks, of uitgeprinte stukken wil, schrijf je dan hier in!

Agenda


 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Vorige notulen
 5. Mededelingen
 6. Financiële verantwoording 'Ben Bij'
 7. Bevindingen Kascommissie 2020-2021
 8. Decharge Kascommissie 2020-2021
 9. Beleidsevaluatie 'Ben Bij'
 10. Presentatie beleid 'Kandidaat-bestuur 2021-2022'
 11. Stemming ter installatie bestuur 2020-2021
 12. Stemming ter decharge bestuur 2019-2020
 13. Mededelingen 2.0
 14. Vaststellen begroting 2021-2022
 15. Vaststellen Dictatenmarges 2021-2022
 16. Installatie Kascommissie 2021-2022
 17. W.V.T.T.K.
 18. Rondvraag
 19. Sluiting

Ingekomen stukken


Tot op heden zijn er geen stukken bestemd voor de Algemene Vergadering binnengekomen. Als er stukken binnenkomen die behandeld zullen worden zullen deze beschikbaar komen op deze pagina. Machtigingen kunnen aan het adres van de secretaris doorgegeven worden.

Vorige notulen


De notulen van de vorige AV zijn hier binnenkort te vinden

Stukken


 • Hoe werkt een AV? Lees de AV-handleiding 
 • Verdere stukken volgen spoedig.
 • Wil je fotos uploaden? Klik dan hier.
 • Actposter
 • Committee: Bestuur 2020-2021
 • Start: Wed 29 Sep 2021, 15:30
 • End: Wed 29 Sep 2021, 23:59
 • Organizer: A–Eskwadraat
 • Categorie: Meeting
 • Poster: Ja