Het Filmreferendum
Het Filmreferendum

Geachte volk der A-Es,

Ik verlang van u niets minder dan uw onverdeelde aandacht.

De ministeries der CieNEMA erkennen het onvervreemdbare recht tot stemmen dat elke staatsburger der A-Es toebehoort. Met als doel dit fundamentele recht te respecteren presenteren wij u met een zekere maat van trots: "Het Filmreferendum". Dit evenement, welke voortvloeit uit onze voorliefde voor film en democratie, zal plaatsvinden op 5 maart in de gezelligheidskamer der A-Es van 17.00 uur tot om en nabij 19.30 uur. Op de verkiezingslijst staan niks minder dan de vijf door u meest verzochte cinematische verschijningen. Welke hiervan uiteindelijk onder het genot van gratis popcorn en fris vertoond zal worden ligt geheel in uw handen. Moge u een evenwichtig en doordacht oordeel kunnen scheppen.

Bij deze uw stembiljet: https://forms.gle/hGLif99wW66qr6TU9

Mocht u tijdens de vertoning op 5 maart zich tegoed willen doen aan een pizza dan zou ik u graag willen attenderen op ons nieuwe beleid:
https://docs.google.com/document/d/1CwP_jSIzfXE8rtd1dpq4ckLeeyxg7XWlfqzakeWxR50/edit?usp=sharing

Bij deze hoop ik u voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
De ministeries der CieNEMA