Excursie naar Franeker
Excursie naar Franeker
Op 27 april zal de ExcurCie, onder begeleiding van de heer Hogendijk naar Franeker afreizen om daar het planetarium, het museum met astronomische apparatuur, het museum Het Coopmanshûs en de stad bezichtigen.