Privacy
Privacy

Bij A–Eskwadraat gaan we zo zorgvuldig mogelijk om met je gegevens. Dit betekent dat je een aantal rechten hebt. Je hebt het recht op dataportabiliteit, wat inhoudt dat je alle gegevens die we bewaren van jou kunt opvragen, namelijk via je eigen lidpagina. Daarnaast heb je het recht op correctie, wat ook via je eigen lidpagina gaat, en anders kun je een mailtje sturen naar secretaris@a-eskwadraat.nl. Ook heb je het recht om vergeten te worden en om daarvan gebruik te maken kun je ook mailen naar de secretaris.

In aanloop naar de invoering van de Algemene Verordening Gegevenbescherming zijn aanpassingen gemaakt aan de website om deze mogelijkheden te creeëren, evenals aanpassingen aan het inschrijfformulier. Daarnaast wordt er een Register van VerwerkingsActiviteiten bijgehouden, om bijzondere persoonsgegevens te controleren.

Voor vragen en of opmerkingen kun je terecht bij privacy@a-eskwadraat.nl