Traineeship in onderwijs
Traineeship in onderwijs

(Startersfunctie voor alle studies)

Trainees in onderwijs verrijkt het onderwijs met jonge, talentvolle mensen die de potentie en ambitie hebben om voortdurend zichzelf en het onderwijs te blijven ontwikkelen. Met behulp van een traject op maat haal je binnen twee jaar een eerstegraads lesbevoegdheid, doe je waardevolle werkervaring op in de klas als
docent en ontvangt je direct een marktconform salaris.

Waarom dit traineeship?
Tijdens het traineeship ga je op zoek naar innovatieve manieren om binnen- en buitenschools leren in het onderwijssysteem te integreren. Zo leiden we een nieuwe generatie onderwijsprofessionals op die in staat is om werelden te verbinden en maatschappelijke impact te realiseren. Het intensieve traineeship biedt volop ruimte voor persoonlijke en professionele groei: als trainee word je individueel ondersteund zodat je jouw unieke onderwijsstijl en talenten optimaal kan ontwikkelen. Alumni van Trainees in onderwijs onderscheiden zich in het werkveld door hun gevarieerde achtergronden en
ervaringen, hun enorme motivatie voor het onderwijsveld en de vaardigheden en energie die ze mee de school innemen. Hun expertise vloeit ook weer terug in het traineeship, omdat alumni als mentoren of gastsprekers een actieve bijdrage leveren aan het opleidingsprogramma voor startende trainees.

Trainees in onderwijs zijn docenten die:
o Een onderzoekende houding, ondernemende inslag en leidinggevende potentieel hebben;
o Naar buiten treden, samenwerken en kansen zowel zien als zelf realiseren;
o Een open leercultuur uitdragen en zo een beweging creëren waarin kennisdeling en samen leren
vanzelfsprekend is.


Met behulp van een betaald traject op maat:
o Haal je binnen twee jaar een eerstegraads lesbevoegdheid.
o Doe je waardevolle werkervaring op als docent in het voortgezet onderwijs en sta je direct betaald voor de klas bij een van onze partnerscholen, verspreid over Nederland.
o Werk je actief aan je persoonlijke ontwikkeling en word je hierin begeleid door verschillende trainers, opleiders en oud-trainees.
o Zet je projecten op in de richting van leiderschap, ondernemerschap, ontwerp en/of onderzoek die een positieve impact hebben op het onderwijs, de maatschappij en jezelf.
o Werk je samen met een breed netwerk van gedreven academici, mede-trainees, bedrijven en organisaties en een grote diversiteit aan scholen.

Voor wie?
Het traineeship van Trainees in onderwijs is specifiek bedoeld en ontworpen voor ambitieuze professionals die net afgestudeerd zijn of al een aantal jaar in het bedrijfsleven of de publieke sector werkzaam zijn. Ze zijn maatschappelijk betrokken en willen van betekenis zijn voor het onderwijs, juist vanuit de verbinding met het bedrijfsleven en/of maatschappelijke organisaties, zowel op regionaal als landelijk niveau. De trainees zijn gedreven, energiek en initiatiefrijk, in bepaalde mate ook bescheiden en altijd gericht op verbinding en samenwerking. Samen spannen zij zich in om een positieve impact te maken op het onderwijs.


Herken jij jezelf in dit profiel?
o Je bent op zoek naar een baan met verantwoordelijkheid en een programma met grote
maatschappelijke impact.
o Je wilt graag een visie op het onderwijs ontwikkelen en deze inzetten voor vernieuwing.
o Je wilt over de grenzen van je eigen vakgebied heen kijken, interdisciplinair samenwerken en de
werelden binnen en buiten de school verbinden.
o Je bent leergierig, ondernemend en maatschappelijk betrokken.
o Je hebt een ontwerpgerichte, ondernemende en onderzoekende houding.
o Je wilt onderdeel zijn van een beweging waarin samen leren en kennis delen centraal staat.
o Je bent flexibel en bereid om (eventueel) te reizen naar je school, het verbredingsprogramma en de
universitaire lerarenopleiding.


Wat heb ik minimaal nodig om me aan te melden?
o 0-7 jaar geleden afgestudeerd zijn (WO-masterdiploma of PhD)
o Cijfergemiddelde van een 7,0 voor je WO-masterdiploma
o Jouw vooropleiding sluit aan bij een schoolvak

Wanneer kan ik me aanmelden?
Enthousiast geworden om als Trainee in onderwijs jouw unieke bijdrage aan het onderwijs te leveren?

De officiële aanmeldingen voor de traineegroep van 2019 (start na de zomervakantie) zijn open. Meld je nu aan via: https://traineesinonderwijs.nl/traineeship/aanmelden/

De deadline voor aanmelden is 3 februari 2019 (23.59 uur)

Selectie: tussen februari en maart 2019

Start traineeship: augustus/september 2019

www.traineesinonderwijs.nl
Het programma voor creatieve grensverleggers


Terug naar de vacaturebank