De WebCie wenst je een fijn 1 april!

IntroThinkingTank Report

Report about the introduction.

Become a member of the Facebook group!

Do you want to keep up with all the latest information and activities? Become a member of the Facebook group!

  • Carel van Leeuwen
  • Jacco Verkleij
  • Jaimy van Dijk
  • Aanstaande donderdag, 11 december, is het WiskundeSymposium, vanaf 13 uur in het Minnaertgebouw. Het thema is: Grote Problemen: Opgelost?!

    op dinsdag 9 december '14
  • #UnixTimestampParty in de A-Eskwadraatkamer. Komt dat zien!

    op vrijdag 24 oktober '14