Kandidaatsbestuur 2015-2016

We hebben een nieuw KB, dat op 20 mei op de Algemene Vergadering is goedgekeurd. Voor degenen die niet weten wie erin zitten, dat zie je op de foto! Van links naar rechts zijn dit Annemarie Koop (Boekencommissaris), Tinka Veldhuis (Commissaris Onderwijs), Joris Moens (Secretaris), Harm Backx (Voorzitter), Angelo Mekenkamp (Penningmeester) en Gerwin van Kuler (Commissaris Extern).

 

Eerstejaars masters als mentor

Het was een tijd lang onduidelijk of je mentor zou kunnen worden als je komend jaar aan je master begint. Daarom zijn we in gesprek gegaan met Annik van Keer van the Graduate school of natural sciences, die over de masterintroductie gaat. Daarin hebben we afgesproken dat iedereen die wij nodig hebben voor de bachelorintroductie een vrijstelling krijgt. Wij zullen zodra de mentoren en helpers bekend zijn een lijst naar haar sturen met alle mensen om wie het gaat. Deze mensen moeten dan wel in februari de masterintroductie alsnog lopen. Iedereen die dus geen vrijstelling heeft gekregen (omdat ze niet mee op bachelorintroductie gaan) is wel verplicht mee te doen aan de masterintroductie van september.

Word lid van de Facebookgroep!

Wil je nog beter op de hoogte worden gehouden van alle activiteiten? Word dan lid van de Facebookgroep!

geen activiteiten...
  • Bas Ouwerkerk
  • Thijs van der Zaan
  • Aanstaande donderdag, 11 december, is het WiskundeSymposium, vanaf 13 uur in het Minnaertgebouw. Het thema is: Grote Problemen: Opgelost?!

    op dinsdag 9 december '14
  • #UnixTimestampParty in de A-Eskwadraatkamer. Komt dat zien!

    op vrijdag 24 oktober '14