SpoCie
SpoCie

De Sponsorcommissie, of kortweg SpoCie (zegge "SpooKie"), regelt op centraal niveau binnen A-Eskwadraat de samenwerking met diverse bedrijven en biedt de Commissaris Extern ondersteuning aan in diens functie. Mocht uw bedrijf geïnteresseerd zijn in een samenwerking met onze vereniging, dan is er informatie beschikbaar over de samenwerkingsmogelijkheden die A-Eskwadraat aan bedrijven biedt. Verder is er een overzicht van de bedrijven die A-Eskwadraat steunen.

Naast de contacten met deze bedrijven begeleidt de SpoCie ook verschillende commissies van A-Eskwadraat op het gebied van sponsoring en contact met het bedrijfsleven. Over de aanpak die commissies moeten volgen is er ook informatie beschikbaar.

Het Spookhuis bestaat momenteel uit de volgende spoken:

Laura Scheffer -  Commissaris Extern
Simone Lingbeek  -  Vice-commissaris Extern
Franka Jesse  -  Voorzitter
Sam Borman  -  Secretaris
Sander Kuipers
Lorenzo Sierra Perez
Noor ten Veen
Manon Hutten
Justus van der Velden
Iris Keizer
David de Best
Manon Bonhof
Sanne Bosch
Tjibbe Bolhuis
Christina Tu

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de SpoCie:
spocie@a-eskwadraat.nl