SpoCie
SpoCie

De Sponsorcommissie, of kortweg SpoCie (zegge "SpooKie"), regelt op centraal niveau binnen A-Eskwadraat de samenwerking met diverse bedrijven en biedt de Commissaris Extern ondersteuning aan in diens functie. Mocht uw bedrijf geïnteresseerd zijn in een samenwerking met onze vereniging, dan is er informatie beschikbaar over de samenwerkingsmogelijkheden die A-Eskwadraat aan bedrijven biedt. Verder is er een overzicht van de bedrijven die A-Eskwadraat steunen.

Naast de contacten met deze bedrijven begeleidt de SpoCie ook verschillende commissies van A-Eskwadraat op het gebied van sponsoring en contact met het bedrijfsleven. Over de aanpak die commissies moeten volgen is er ook informatie beschikbaar.

Het Spookhuis bestaat momenteel uit de volgende spoken:

Justus van der Velden  -  Commissaris Extern
Marloes van Bokhoven  -  Vice-commissaris Extern
Johan Geel  -  Voorzitter
Frank Barten  -  Secretaris
Sander Kuipers
Tim Hoogenkamp
Nijs van Tuijl
Milo Plomp 
Marc Valkenier
Hannah Gathu
Lorenzo Sierra Perez
Sam Borman
Noor ten Veen
Manon Hutten

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de SpoCie:
spocie@a-eskwadraat.nl