2003-2004 nr. 4: Kernen
2003-2004 nr. 4: Kernen

Welkom op de pagina van de Vakidioot, deze commissie houdt zich bezig met de publicatie van het twee-maandelijkse verenigingsblad "De Vakidioot".

In nummer 4, 2003-2004:

Thema: Kernen

Uitgekomen: 20 Maart 2004

"Vak"-artikelen

 • De kern van de aarde - Arie van den Berg
 • DOTtige lijnkernen van de zon - Rob Rutten

"Idioot"-artikelen

 • Het actieve leden eten
 • Ouderdag 2004 - T. Visser
 • Kerstdiner 2003
 • Informatiekunde Symposium "Let IT Work". [Zie ook vakid 5]
 • Excursie naar Philips Natlab. [Zie ook vakid 5]
 • Lucy in the Sky with Diamonds - persbericht
 • Column - Salomon
 • Puzzel
 • Sonnet - JB
 • Cartoon - H. Borel
 • Mededelingen van A-Eskwadraat en de Uitwijk

We zijn op zoek naar artikelen! Als je zin hebt om een stukje te schrijven over een wetenschappelijk onderwerp dat je interesseert, of je wil een column schrijven, of je hebt een andere idee voor de Vakidioot, neem dan contact op met de redactie via vakidioot@a-eskwadraat.nl
In iedere vakidioot staat het thema van de volgende keer plus een deadline.
Voor Vakidioot nummer 4 geldt: inleveren kopij voor 13 februari 2004.

De redactie voor dit nummer


Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor de commissie: vakid@a-eskwadraat.nl


Dank aan Prof. Dr. R.J. Rutten, Dr. A.P. van den Berg, H.Borel, J. Lijffijt, T. Visser, Salomon, De ExcurCie, De Symposiumcommissie, De Vicie voor de foto's, de Uitwijk

Laatste wijziging: 29 maart 2004 GvV