Studium Generale: Rights to a green future
Studium Generale: Rights to a green future
Klimaatverandering is een hot topic. Zo worden we aangespoord onze ecologische voetafdruk te meten in CO2-eenheden en stil te staan bij de gevolgen van verre en goedkope vliegvakanties. Klimaatverandering bedreigt de natuur, maar ook onze luxe manier van leven. Toch zijn de gevolgen van een veranderend klimaat het eerst te merken in de armste landen. Boeren verliezen hun landbouwgrond en de toegang tot water. De vraag naar biobrandstoffen als vervanger voor olie en gas, leidt tot een wereldwijde opkoop van bossen, waar velen voor hun bestaan van afhankelijk zijn. Dit veroorzaakt migratie en verhoogt de druk op steden. Mensenrechten zoals het recht op voedsel, water en onderdak komen hiermee in het geding. Dubbel onrechtvaardig, omdat degenen die het minst hebben bijgedragen aan vervuiling en verkwisting het eerst getroffen worden.

In deze serie gaan vermaarde onderzoekers en internationale sprekers in op klimaatverandering en het denken over global justice. Kunnen de mensenrechten zoals vastgelegd in 1948 in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ons wel beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering? Gelden ze nog voor huidige en ook voor toekomstige generaties? Of zijn er in de 21ste eeuw nieuwe internationale en lokale instituties nodig? Er is een nieuwe manier van denken nodig over rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid, waarmee we ook de schaarste van grondstoffen en de verdeling van welvaart aankunnen. Misschien is de urgentie van het klimaatprobleem wel de hefboom die nodig is om tot wereldwijde afspraken te komen.

  • Commissie: Bestuur 2011-2012
  • Begin: ma 14 nov 2011, 20:00
  • Eind: ma 14 nov 2011, 21:30
  • Aanvullende website: http://www.sg.uu.nl
  • Locatie: Aula van het Academiegebouw, Utrecht
  • Toegangsprijs: gratis
  • Organisator: Universiteit Utrecht
  • Poster: Nee