Contacten

A-Eskwadraat onderhoudt contacten met allerlei verenigingen binnen Utrecht.

De drie landelijke organisaties waar A-Eskwadraat lid van is zijn:

  • WISO voor Wiskunde en Informatica
  • SPIN voor Natuurkunde
  • SNiC, de stichting voor het nationale informaticacongres
Naam Website Omschrijving
Abacus http://www.abacus.utwente.nl Studievereniging van de faculteit der Toegepaste Wiskunde
Ångström http://www.angstrom.nl
Asset http://www.asset-tilburg.nl Tilburgse studievereniging voor Economie
Asset-SBIT http://www.asset-sbit.nl Vereniging voor studenten Informatiekunde
Aureus http://www.aureus-vu.nl/ Faculteitsvereniging voor alle studenten economie, bedrijfswetenschappen en International Business Administration aan de VU
Cover http://www.svcover.nl/ Studievereniging voor Kunstmatige Intelligentie en Informatica
De Leidsche Flesch http://www.deleidscheflesch.nl Studievereniging voor de opleiding natuurkunde, sterrenkunde en informatica
DESDA http://desda.org Wiskunde Studievereniging: Dan En Slechts Dan Als
E.T.S.V. Scintilla http://www.scintilla.utwente.nl Studievereniging van elektrotechniek aan de Universiteit Twente
ETV http://www.etv.tudelft.nl Electrotechnische Vereeniging, elektrotechniek aan de Technische Universiteit Delft
FMF http://www.fmf.nl Fysisch-Mathematische Faculteitsvereniging
GEWIS http://www.gewis.nl Gemeenschap van Wiskunde en Informatica Studenten
I.C.T.S.V. Inter-Actief http://www.inter-actief.net Informatie- en communicatietechnologische studievereniging
L.A.D. ''F. Kaiser'' http://www.strw.leidenuniv.nl/~kaiser/ Leidsch Astronomisch Dispuut, studievereniging voor sterrenkundestudenten
Nederlandse Wereldwijde Studenten http://www.wereldwijdestudenten.nl/ Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) is een netwerk van hoog opgeleide, internationaal georiënteerde Nederlanders die een opleiding in het buitenland volgen, willen volgen of hebben afgerond.
NSA http://www.nsaweb.nl Studievereniging voor wis-, natuur- en sterrenkunde
PS http://www.ps.tudelft.nl/ Het Gezelschap "Practische Studie"
Pyrus http://www.pyrusbwa.nl Studievereniging van Bodem, Water en Atmosfeer
S.V. Arago http://www.arago.utwente.nl Technisch-Natuurkundige Studievereniging
S.V. Marie Curie http://www.marie.science.ru.nl Studievereniging voor alle studenten en medewerkers van de studie natuur- en sterrenkunde
S.V. Watt http://svwatt.com Studievereniging technische natuurkunde
STORM http://www.storm.vu.nl/ studievereniging van de faculteit Wiskunde & Informatica
Studievereniging AIK http://www.nat.vu.nl/~aik Natuur- & Sterrekunde
Studievereniging ASCI http://www.ascigroningen.nl Academisch Studenten Comité Informatiekunde, Groningen
SVTN ''J.D. van der Waals'' http://www.vdwaals.nl Studievereniging voor alle studenten Technische Natuurkunde
Synergy http://www.synergy.nu studievereniging bedrijfswetenschappen Nijmegen
T.F.V. 'Professor Francken' http://www.professorfrancken.nl Studievereniging voor studenten technische natuurkunde
Thalia http://www.thalia.nu Studievereniging voor Informatica en Informatiekunde
Vereniging voor Technische Physica http://www.vvtp.tudelft.nl Studievereniging van de opleiding Technische Natuurkunde
VIA http://www.svia.nl Vereniging Informatiewetenschappen Amsterdam
Vrisbi
W.I.S.V. 'Christiaan Huygens' http://www.ch.tudelft.nl Wiskunde en Informatica Studievereniging
W.S.V. Simon Stevin http://www.simonstevin.tue.nl Werktuigbouwkundige Studievereniging
Naam Website Omschrijving
A.U.S.R. Orca http://www.orcaroeien.nl/
Ad Informandum http://www.adinformandum.nl/ Studievereniging voor strafrecht en criminologie
AEGEE-Utrecht http://www.aegee-utrecht.nl
AKT http://www.AKT-online.nl Studievereniging van de opleiding Theater-, film- en televisiewetenschap
Albion http://www.albionutrecht.nl/ Studievereniging van Engels
Alcmaeon http://www.alcmaeon.nl Utrechtse Faculteitsvereniging der Sociale Wetenschappen
Alias http://www.aliasweb.nl Studievereniging van Algemene Letteren/Taal- en Cultuurstudies
Asterix http://www.svasterix.com Studievereniging Keltische Taal en Cultuur
Awater http://www.svawater.nl Studievereniging voor Utrechtse Neerlandici
Biton http://www.biton.nl Studentenvereniging met een eigen karakter
D.S.K. http://www.dskonline.nl
Djembé http://www.djembehok.nl Studievereniging van studenten Culturele Antropologie
ECU '92 http://www.ecu92.nl Studievereniging van Economie
ESN Utrecht http://www.esn-utrecht.nl International Exchange erasmus student network
Firapeel http://www.firapeel.nl/ Studievereniging Mediëvistiek
FUF http://www.phil.uu.nl/fuf Faculteitsvereniging Utrechtse Filosofiestudenten
Hucbald http://www.hucbald.nl/ Studievereniging voor Muziekwetenschap
Incognito http://www.uscki.nl Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie
JSVU http://www.jsvu.nl Juridische Studenten Vereniging te Utrecht
M.B.V. Mebiose http://www.mebiose.nl/ Biomedische Wetenschappen
MSFU ''Sams'' http://www.msfusams.nl Medische Studenten Faculteitsvereniging Utrecht
N.S.U. http://www.nsutrecht.nl Navigators Studentenvereniging Utrecht
NWSV Helix http://www.nwsvhelix.nl Natuurwetenschap & Innovatiemanagement
PAP http://www.svpap.nl Studievereniging voor Pedagogiek
Perikles http://www.svperikles.nl/ studievereniging van Bestuurs- en Organisatiewetenschap
S.S.R.-N.U. http://www.ssr-nu.nl Nieuwe afdeling Utrecht der Societas Studiosorum Reformatorum
SGS http://www.sgsutrecht.nl Facultietsvereniging Sociale wetenschappen
SIB-Utrecht http://www.sib-utrecht.nl Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen
Stichting Art http://www.stichting-art.nl Stichting Art, studievereniging Kunstgeschiedenis
Sticky http://www.stickyutrecht.nl
Storm http://storm.geo.uu.nl Studentenorganisatie Milieuwetenschappen
SV Contact http://www.svcontact.nl Studievereniging voor Communicatie- en Informatiewetenschappen
U.A.V. http://www.uavonline.nl Utrechtse Aardwetenschappelijke Vereniging
U.H.S.V. Anteros http://www.uhsv-anteros.nl Utrechtse Homo Studenten Vereniging Anteros
U.P.S.V. ''Unitas Pharmaceuticorum'' http://www.upsv.nl Utrechtse Pharmaceutische Studentenvereniging
U.S. Histos http://www.histos.nl Utrechtse Studentenzeilvereniging
U.S.S. Proton http://www.ussproton.nl Utrechtse Scheikundige Studentenvereniging
UBV http://www.ubv.info Utrechtse Biologen Vereniging
UCSA http://www.ucsa.nl University College Student Association
UHSK http://www.uhsk.nl Utrechtse Historische Studenten Kring
Unitas S.R. http://usr.nl/ Senaat
USDV U Dance http://www.usdvudance.nl Stijldansvereniging met veel A-Eskwadraatleden
USKO http://www.usko.nl Utrechts Studenten Koor en Orkest
USLAS Atlas http://www.usatlas.nl Studievereniging voor Liberal Arts and Sciences
Usocia http://www.usocia.nl/ Studievereniging Sociologie
USVV Odysseus '91 http://www.odysseus91.nl Studentenvoetbalclub Utrecht
Utrechtsch Studenten Concert http://www.usconcert.nl
V.U.G.S. http://www.vugs.nl Vereniging van Utrechtse Geografie Studenten
Vevanos http://www.vevanos.nl Vereniging Van Notariële Studenten
VOCUS http://www.svvocus.nl/ Vakgroep Onderwijskunde