Overzicht
Overzicht
Je hebt nu een lijst voor je van de medezeggeschapsorganen van de universiteit. Om de relaties tussen deze organen te zijn is hier een schematisch overzicht.

Universiteit

Bètafaculteit

Department Wiskunde

Departement Natuur- en Sterrenkunde

Departement Informatica