index.html
index.html
No translation available, dutch content follows.

« Jaarvergadering d.d. 15 september 2011
« Algemene Vergadering d.d. 3 Mei 2011

» Algemene Vergadering d.d. 5 maart 2012

De eerste Algemene vergadering in het bestuursjaar van Mooi Meegenomen. Deze Algemene Vergadering zal geheel in het teken staan van het voorstel van de BestuursTakenEvaluatieWerkgroep(BTEW)

De vergadering wordt om 15:30 uur geopend in Aard Klein. We zullen helaas moeten verhuizen tijdens deze AV, dus rond 17:30 zullen we naar BBL 205 verhuizen

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Vorige notulen
 5. Mededelingen
 6. Update SNiC
 7. Update ICPS
 8. Voorstel BTEW
 9. Activiteiten
 10. Commissie Flora en Ranjapresentatie
 11. W.V.T.T.K.
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Toelichting

Vorige notulen

Lees hier de notulen van afgelopen vergadering. Ook is er natuurlijk een versie zonder de bijlagen.

Ingekomen stukken

Het rapport en voorstel van de BTeW zijn stukken voor deze vergadering. Machtigingen kunnen aan het adres van de secretaris doorgegeven worden.

Update SNiC

Hier zal een update volgen over het SNiC, wat op 7 maart zal plaatsvinden.

Update ICPS

Wij organiseren komende zomer het ICPS, we zullen een korte update over de gang van zaken geven.

Voorstel BTEW

De BTEW is in overeenstemming met het lange termijnbeleid op 11 juni 2010 een werkgroep in het leven geroepen die de bestuurstaken onder de loep zou nemen. Zij hebben dit gedaan en hier is een voorstel en een rapport uit voort gevloeid. Bij dit agendapunt zullen deze documenten aan bod komen en heeft u de mogelijkheid vragen te stellen aan zowel het bestuur als de BTEW.

Activiteiten

De komende activiteiten en diesweek komen kort aan bod.

Stukken