Algemene Vergadering 26 mei 2016
Algemene Vergadering 26 mei 2016

« Algemene Vergadering d.d. 15 februari 2016

Dit is de derde AV onder bestuur Echt Oprecht. Hier zal o.a. over het door het bestuur voorgestelde kandidaatsbestuur worden gestemd. Ook deze AV zal er de mogelijkheid zijn om eten te bestellen, zodat je een volledige maaltijd kan eten tijdens de AV. Je kan gedurende de dag in de gezelligheidskamer bestellen en ook op de AV, voordat deze aanvangt. Neem hiervoor contant geld mee.

De vergadering wordt om 15.30 uur geopend, de locatie volgt nog. De kamers van A–Eskwadraat zullen vanaf 15:15 dicht zijn.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Vorige notulen
 5. Mededelingen
 6. HR wijziging
 7. Presentatie 71e kandidaatsbestuur
 8. Activiteiten
 9. W.V.T.T.K.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Ingekomen stukken

Tot op heden zijn er geen stukken bestemd voor de Algemene Vergadering binnengekomen. Als er stukken binnenkomen die behandeld zullen worden zullen deze beschikbaar komen op deze pagina. Machtigingen kunnen aan het adres van de secretaris doorgegeven worden.

Vorige notulen

HR wijziging

Op de AV van 13 januari is uit het KB-kiesrapport een HR wijziging naar voren gekomen. Hier zal op de komende AV over gestemd worden:

Presentatie 71e kandidaatsbestuur

Het door het bestuur voorgestelde kandidaatsbestuur zal zich presenteren, hierbij is er gelegenheid om het KB en het bestuur vragen te stellen. Het KB ziet er als volgt uit:
 • Arjan Schimmel - Voorzitter
 • Michal Janssen - Secretaris
 • Julius Linssen - Penningmeester
 • Milo Plomp - Commissaris Onderwijs
 • Harry den Hollander - Commissaris Intern
 • Tim Hoogenkamp - Commissaris Extern
 • Rens de Heer - Boekencommissaris