Jaarvergadering 2016
Jaarvergadering 2016

« Algemene Vergadering d.d. 26 mei 2016
« Jaarvergadering d.d. 14 september 2015

» Algemene Vergadering d.d. 23 januari 2016

Dit is de laatste Algemene Vergadering onder het 70ste bestuur van A –Eskwadraat, 'Echt Oprecht'. Er staan zeven mensen te popelen om het stokje van ze over te nemen! Op deze vergadering kan onder andere gestemd worden over de decharge van het huidig bestuur, de installatie van het volgende bestuur en het beleid en de begroting van het komende bestuur. Ook deze AV zal er de mogelijkheid zijn om eten te bestellen, zodat je een volledige maaltijd kan eten tijdens de AV. Je kan gedurende de dag in de gezelligheidskamer bestellen en ook op de AV, voordat deze aanvangt. Neem hiervoor contant geld mee.

De vergadering wordt om 15.30 uur geopend in BBG 2.23. De kamers van A–Eskwadraat zullen vanaf 15:15 dicht zijn.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Vorige notulen
 5. Mededelingen
 6. Financiële verantwoording 'Echt Oprecht'
 7. Bevindingen Kascommissie 2015-2016
 8. Decharge Kascommissie 2015-2016
 9. Beleidsevaluatie 'Echt Oprecht'
 10. Presentatie beleid KB
 11. Installatie bestuur 2016-2017
 12. Decharge bestuur 2015-2016
 13. Mededelingen 2.0
 14. Vaststellen begroting 2016-2017
 15. Installatie Kascommissie 2016-2017
 16. Activiteiten
 17. W.V.T.T.K.
 18. Rondvraag
 19. Sluiting

Ingekomen stukken

Tot op heden zijn er geen stukken bestemd voor de Algemene Vergadering binnengekomen. Als er stukken binnenkomen die behandeld zullen worden zullen deze beschikbaar komen op deze pagina. Machtigingen kunnen aan het adres van de secretaris doorgegeven worden.

Financiële verantwoording 'Echt Oprecht'

Bij dit punt zal de penningmeester presenteren over de financiën van het afgelopen jaar. De boekencommissaris zal presenteren over de financiële stand van zaken rond de boeken, ook de vaststelling van de boekenbuffer en de dictatenmarge komen aan bod. De commissaris extern zal presenteren over de sponsorinkomsten. Hier zijn de Boekenafrekening van het bestuur 2015-2016 "Echt Oprecht" en de Afrekening van het bestuur 2015-2106 "Echt Oprecht".

Bevindingen Kascommissie 2015-2016

De Kascommissie 2015-2016 geeft de Algemene Vergadering haar bevindingen over de financiële boekhouding van afgelopen boekjaar.

Decharge Kascommissie 2015-2016

Als de Kascommissie 2015-2016 haar taken goed uitgevoerd heeft is het tijd om de leden ervan te dechargeren, dat wil zeggen: hen van alle verantwoordelijkheden die met de kascommissie verband houden ontslaan.

Beleidsevaluatie 'Echt Oprecht'

De uitvoering van het beleid zal voor de laatste keer door het bestuur geëvalueerd worden.

Presentatie beleid Kandidaatsbestuur

Het kandidaatsbestuur zal hier haar voorstel voor het beleid voor het jaar 2016-2017 presenteren.

Installatie bestuur 2016-2017

Het kandidaatsbestuur wordt voorgedragen.

Decharge bestuur 2015-2016

Er zal gestemd worden over de decharge van het bestuur 2015-2016.

Vaststellen begroting 2016-2017

Het nieuwe bestuur presenteert de begroting voor het komende jaar. Hierover zal gestemd worden.

Installatie Kascommissie 2016-2017

De nieuwe kascommissie zal worden geïstalleerd.

Stukken