Algemene Vergadering d.d. 23 februari 2022
Algemene Vergadering d.d. 23 februari 2022

<< Algemene Vergadering d.d. 29 september 2021

 

 • De Algemene Vergadering onder het 76ste bestuur van A–Eskwadraat, 'High Five' zal plaatsvinden. Op deze vergadering zal het bestuur haar beleidsupdate en een begrotingsupdate presenteren. 

De vergadering wordt om 15:30 uur geopend in Microsoft Teams.  Het AV-uitlegkwartiertje zal om 15:15 beginnen.

Agenda


 1. 1. Opening
 2. 2. Vaststellen agenda
 3. 3. Ingekomen stukken
 4. 4. Vorige notulen
 5. 5. Mededelingen
 6. 6. Beleidsupdate
 7. 7. Procedure kandidaatsbestuur
 8. 8. Begrotingsupdate
 9. 9. W.V.T.T.K.
 10. 10. Rondvraag
 11. 11. Sluiting

Ingekomen stukken


Tot op heden zijn er geen stukken bestemd voor de Algemene Vergadering binnengekomen. Als er stukken binnenkomen die behandeld zullen worden zullen deze beschikbaar komen op deze pagina. Machtigingen kunnen aan het adres van de secretaris doorgegeven worden.

Vorige notulen


De notulen van de vorige AV kun je hier vinden.

Beleidsupdate 'High Five'


Bij dit punt zal een update gegeven worden over het beleid van 'High Five'.

Procedure kandidaatsbestuur


Bij dit punt zal de procedure kandidaatsbestuur worden uitgelegd.

Begrotingsupdate 'High Five'


Bij dit punt zal een update gegeven worden over de begroting van 'High Five'. 

Stukken