NGU-lezing
NGU-lezing

Gratis pizza + gratis lezing. Het Natuurkundig Gezelschap te Utrecht houdt een lezing over spelen met statistische fysica, de lezing zal worden gegeven door Henk Stoof.

Schrijf je voor de pizza vóór 16.30 in. Deze zal dan om 19.00 in de JCU lounge op de derde etage van het BBG te vinden zijn.

Abstract:

Speltheorie bestudeert wiskundige modellen voor conflicten. Het wordt toegepast in een groot aantal vakgebieden, zoals logica, computer wetenschappen, evolutionaire biologie, economie, politicologie, en sociale wetenschappen. In dat laatste geval is men bijvoorbeeld geïnteresseerd in de vraag of en wanneer mensen met elkaar gaan samenwerken in een (groot) sociaal netwerk. Met in het bijzonder deze toepassing voor ogen proberen we in deze voordracht een verband te maken tussen speltheorie op een netwerk en de statistische fysica van het beroemde Ising model voor magnetisme. Het uiteindelijke doel hiervan is om op deze manier de krachtige methodes van de statistische fysica ook toe te kunnen passen op problemen in de sociale wetenschappen.