A-EskwadraatRoots

Hier kunt u de eerste twee edities van ons alumniblad, A-Eskwadraat roots, vinden. Dit blad brengen we vanaf begin 2012 ieder half jaar uit en hiermee willen we u beter op de hoogte houden van wat er allemaal gebeurt binnen A-Eskwadraat, de verschillende studies en departementen en de universiteit. Krijgt u deze nog niet thuis dan kunt u zich abonneren op de volgende nummers van A-Eskwadraatroots door een mail te sturen naar de secretaris of door het vinkje `A-Es2Roots' aan te vinken op je profiel.

Nummer 4

In het vierde nummer kunt u onder andere de volgende artikelen vinden:

Klik op het plaatje voor de digitale versie van het vierde nummer

A-Eskwadraatroots4
 • Het crashen van de A-Bus


 • Nieuwe Leden van Verdienste


 • Actieve Leden Waardering


 • Archiefweb (hier te vinden)


 • Excursie CERN


 • Een verslag over de voorbereiding van PLANCKS


 • En vele andere..


Nummer 3

In dit derde nummer kunt u onder andere de volgende artikelen vinden:

Klik op het plaatje voor de digitale versie van A-Eskwadraat roots

 • Een artikel over de geschiedenis van S²


 • De Bachelorintroductie


 • Een verslag over de nieuwe functie Commissaris Onderwijs


 • De nieuwe dictatenverkoop


 • De informaticarichting Gametechnologie


A-Eskwadraatroots4

Nummer 2

In het tweede nummer kunt u onder andere de volgende artikelen vinden:

Klik op het plaatje voor de digitale versie van het tweede nummer

A-Eskwadraatroots2
 • Verslag van de International Conference of Physics Students 2012, mede door A-Eskwadraat georganiseerd.


 • Een collage van de kerstkaartjes die door de jaren heen verstuurd zijn.


 • Een ingezonden brief van Wim Lentink.


 • Een artikel over de carrièremaand die afgelopen jaar voor het eerst georganiseerd is.


 • Een aantal leuke statistieken en een oproep jullie, alumni, waarbij we wedrom verzoeken om input van jullie kant!


Nummer 1

In dit eerste nummer kunt u onder andere de volgende artikelen vinden:

Klik op het plaatje voor de digitale versie van A-Eskwadraat roots

 • Welkomstwoord door de decaan van de Faculteit Bètawetenschappen Gerrit van Meer.


 • Hoe A-Eskwadraat de afgelopen jaren is ontwikkeld. Hierin komen onder andere de vele verhuizingen, de nieuwe indeling van de bestuursfuncties en de A-Bus aan bod.


 • Een artikel over de grote evenementen die A-Eskwadraat dit jaar mag organiseren of heeft georganiseerd. Dit zijn het SNiC (Stichting Informatica Congres), de International Conference of Physics Students en de wiskunde- en natuurkundewedstrijd respectievelijk LIMO en PION.


 • De memorabele studytrip naar Boston en New York uit 2011.


 • Dingen uit de oude doos van het Archief, met oude artikelen uit de Vakidioot


 • Een aantal leuke weetjes en een oproep jullie, alumni, waarbij we verzoeken om input van jullie kant!
A-Eskwadraatroots