Tentamens
Tentamens

Welkom op de pagina van de Tentamen Beheer Commissie! In deze tentamenbank kun je digitale versies van allerlei tentamens vinden. Mocht je zelf nog papieren tentamens hebben die niet op de site staan: lever ze in! Dan zorgen wij dat ze online komen. Heb je nog uitwerkingen die nog niet online staan? Deze kan je zelf online zetten! Heb je nog uitwerkingen van een tentamen waarvan het tentamen nog niet online staat? Stuur dan een mail naar De TentamenBeheerCommissie. Dan zorgen wij ervoor dat we hem online zetten.

Mocht je wiskunde studeren en je mist hier nog wat tentamens, kijk dan ook even in het tentamenarchief van de UU.

Maak hieronder een keuze voor welke studie je een tentamen wilt opzoeken:


N.B. Docenten kunnen door de jaren heen verschillende accenten leggen binnen de stof, vertrouw daarom niet alleen op oude tentamens om je vak te halen!

Vakcode Vaknaam Aantal tentamens Opmerking
INFOAFP Advanced Functional Programming (M) 6
INFOMAGR Advanced Graphics (M) 3
WISL305 Algebraic number theory (M) 1
INFOAN Algorithms and Networks (M) 10
INFOMADS Algorithms for Decision Support (M) 1
INFOAL Algoritmiek 28
WISB114 Analyse 9 voorheen Inleiding Analyse (WISB111)
WISB212 Analyse in meer Variabelen 27
WISL106 Applied Statistics 1
SFM Asymptotic Statistics (M) 3
NS-MO405M Atmospheric Composition and Chemical Processes (M) 3
WISM467 Brownian Motion and Financial Mathematics (M) 1
NS-364B Classical Field Theory 10
NS-MO429M Climate Dynamics (M) 7
INFOMCCO Compilerconstructie (M) 1
WISB311 Complexe Functies 30
INFOB3CI Computationele Intelligentie 5
INFONW Computerarchitectuur en Netwerken 16
INFOB3CC Concurrency 19 vervangt Gedistribueerd Programmeren (INFOGDP)
NS-TP430M Cosmology (M) 6
WISL309 Cryptology (M) 1
NS-109B Data Acquisitie en Toegepaste Analyse 2 Ookwel DATA-Verwerking
INFOB3DAR Data Analyse en Retrieval 3
INFOMDM Data Mining (M) 4
INFODB Databases 12
INFODS Datastructuren 26
NS-155B De Wetenschappelijke Revolutie 9
WISB231 Differentiaalvergelijkingen 43
WISM441 Differential Topology (M) 3
WISB342 Differentieerbare Variëteiten 25
WISL101 Discrete Optimization 1
INFOB3DW Discrete Wiskunde 21 (voorheen WISB363)
WISB314 Distributies 7
INFODDM Driedimensionale Modellering 8
NS-MO402M Dynamical Meteorology (M) 10
NS-MO401M Dynamische Oceanografie (M) 6
NS-251B Elektrodynamica 27
NS-112B Elektromagnetisme 28
WISB321 Elementaire Getaltheorie 36
WISL303 Elliptic Curves (M) 1
GEO4-2502 Energy Conversion Technologies I (M) 1 departement Geologie
WISL708 Ergodic Theory (M) 6 voorheen WISM464
INFOEA Evolutionary Computing (M) 4
NS-EX401M Experimental Quantum Physics (M) 4
NS-TP529M Field Theory in Particle Physics (M) 5
NS-257B Filosofie/Grondslagen van de Natuurkunde 25 vak tot 2014-2015
NS-HP428M Foundations of Quantum Mechanics (M) 6
WISB211 Functies en Reeksen 35
WISB315 Functionaalanalyse 24
INFOFP Functioneel Programmeren 27
INFOB1GP Gameprogrammeren 16
NS-TP428M General Relativity (M) 15
NS-353B Geofysische Stromingsleer 22
INFOGA Geometric Algorithms (M) 15
NS-361B Geschiedenis van de Moderne Natuurkunde 21
WISB282 Geschiedenis van de Wiskunde 4 voorheen WISB381
NS-108B Golven en Optica 22
INFOGR Graphics 26
WISB221 Groepentheorie 31
WISB323 Grondslagen van de wiskunde 26
NS-HP430M Grondslagen van Ruimte en Tijd (M) 4 vak tot 2014-2015
WISB331 Hamiltoniaanse Dynamische Systemen 4
NS-MO427M Ice and Climate (M) 7
INFOIMP Imperatief Programmeren 57
WISB132 Infinitesimaalrekening A 16
WISB137 Infinitesimaalrekening B 18 voorheen WISB133
INFOB1ISY Informatiesystemen 4
INFOB3INSE Information Security 1
WISB111 Inleiding Analyse 31 vervangen door Analyse (WISB114)
WISB373 Inleiding Financiele Wiskunde 19
NS-156B Inleiding in de Bouw en Ontwikkeling van Sterren en Kosmologie 2
WISB161 Inleiding Kansrekening en Statistiek 16 voorheen Kansrekening (WISB261)
WISB141 Inleiding Meetkunde 3
WISB333 Inleiding niet lineaire dynamische systemen 1
WISB243 Inleiding Topologie 20
INFOIAG Intelligent Agents (M) 2
INFOB3IS Intelligente Systemen 11
WISL102 Introduction to Stochastic Processes 2
INFOKAM Kennisacquisitie en Modellering 1 vak tot 2014-2015
NS-255B Klimaat, Straling en Thermodynamica 18
NS-264B Klimaatdynamica 2 voorheen Klimaatdynamica (NS-363B)
NS-363B Klimaatdynamica (oud) 7 vak tot 2014-2015, vervangen door Klimaatdynamica (NS-264B)
INFOB2KI Kunstmatige Intelligentie 7
NS-202B Kwantummechanica 34
WISB121 Lineaire Algebra 33 voorheen Lineaire Algebra A
INFOLAI Logica voor AI 4
INFOB1LI Logica voor Informatica 4
WISB312 Maat en Integratie 34
WISL701 Measure Theoretic Probability (M) 3
INFOB1IMM Mens, Maatschappij en ICT 7
INFOME Method Engineering (M) 2
INFOMMOB Mobile Interaction (M) 4
WISB134 Modellen en Simulatie 12 vak tot 2015-2016
INFOMSO Modelleren en Systeemontwikkeling 5
WISB359 Modelling with ODEs and PDEs 1 Weet jij de officiële naam van dit vak? Laat het ons weten!
INFOMOMA Motion and Manipulation (M) 5
INFOMAS Multi-agent systems (M) 2
INFOMMMI Multimodal Interaction (M) 8
SK-MNCCN Nanomaterials: Catalysis, Colloids, Nanophotonics 1
INFOMNWSC Network Science (M) 1
WISB251 Numerieke Wiskunde 19
NS-374B Observationele & Theoretische Kosmologie 5
NS-MO428M Ocean Waves (M) 4
INFOOPT Optimalisering en Complexiteit 12
INFOMOV Optimization and vectorization 1
WISL603 Parallel Algorithms (M) 9
NS-EX416M Particle Physics I (M) 2
NS-EX404M Particle Physics II 3
INFOMPR Pattern Recognition (M) 3
INFOB3PET Persuasive technologies 1
NS-HP402M Philosophy of Science 1 vak tot 2015-2016
NS-NM427M Photon physics 2 vak tot 2015-2016
NS-MO442M Physics of Remote Sensing 1 vak tot 2014-2015
INFOPROB Probabilistic Reasoning (M) 5
INFOB3PS Product Software 1
INFOPV Program Verification (M) 2 vak tot 2015-2016
WISB256 Programmeren in de Wiskunde 1
NS-TP401M Quantum Field Theory (M) 25
NS-371B Quantum Matter 8
INFOMQR Queries and Retrieval (M) 3
NS-106B Relativistische en Klassieke Mechanica 23 voorheen Mechanica I (NS-105B)
WISB222 Ringen en Galoistheorie 25
INFOB3SEC Security 12
WISL316 Set theory (M) 1
INFOSIM Simulatie (M) 10 vak tot 2015-2016
NS-CP429M Soft Condensed Matter (M) 8
NS-TP453M Soft Condensed Matter Theory (M) 7
INFOMSWA Software Architecture (M) 3
INFOMSPM Software Product Management (M) 1
INFOB3STV Software Testing and Verification 6
INFOMSMT Sound and music technology 2
NS-101B Speciale Relativiteitstheorie 14
WISB272 Speltheorie 23
NS-TP402M Statistical Field Theory (M) 26
WISB263 Statistiek 17 voorheen WISB361
NS-204B Statistische Fysica Theorie en Experiment 30
WISL703 Stochastic Processes (M) 4
WISB362 Stochastische Processen 24
NS-TP526M String Theory (M) 16
NS-265B Stromingsleer en Transportverschijnselen 8
GEO4-1401 Structure and Composition of the Earth's Interior (M) 1 departement Geologie
NS-266B Structure of Matter 11
NS-369B Subatomaire Fysica 7
INFOB3SO Systeemontwikkeling: Methoden en Management 1 vak tot 2014-2015
INFOB3TC Talen en Compilers 28
NS-355B Thermische Fysica 2 22
WISB341 Topologie en Meetkunde 24
NS-376B Turbulentie in vloeistoffen 2
WISB324 Voorstellingen van Eindige Groepen 8
NS-375B Voortgezette Kwantummechanica 37 voorheen NS-356B
NS-350B Voortgezette Mechanica 33
NS-370B Voortgezette Statistische Fysica 10 Advanced Statistical Physics
WISB101 Wat is Wiskunde 49
INFOB2WT Webtechnologie 3
INFOWO Wetenschappelijke Onderzoeksmethoden 1
WISB357 Wiskundig Modelleren 3
NS-120B Wiskundige Technieken I 17 voorheen WISN101
NS-121B Wiskundige Technieken II 19 voorheen WISN102
NS-220B Wiskundige Technieken III 16 voorheen WISN203
NS-159B Zwarte Gaten 2