info #SWEC De Eerstejaarscommissie waarbij de eerstejaars activiteiten organiseren voor de vereniging!
info Adviesraad 2016-2017 Geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies gedurende het jaar.
info All-In Organiseert leuke feesten in samenwerking met Alcmaeon, Helix, Proton en UHSK
info AlumniCie Houdt zich bezig met oud-leden en maakt het alumniblad. Ook onderhouden ze het archief en hebben ze de reünie in 2016 georganiseerd! Foto's vind je hier: reunie.a-eskwadraat.nl
info AxiCie Verrast de leden met activiteiten waar je zelf niet eens op zou komen!
info BBCie De Biwekelijkse Borrel Commissie
info BMN De Bèta Music Night. Zet elk jaar een groots concert neer, door A-Eskwadraat, voor A-Eskwadraat!
info Bestuur 2016-2017 Even Serieus
info Breek 2016-2017 Organiseert de Breek in november 2016!
info Bètadag 2016-2017 Organiseert een leerzame dag met allerlei experimenten voor de 3de klassen van middelbare scholen.
info Cie Infinity Organiseert wiskunde-gerelateerde activiteiten
info Cieglo Organiseert de allerleukste wintersportreis ooit van A-Eskwadraat
info Cultuur & Muziek Voor al je culturele en muzikale activiteiten!
info Diescommissie 2016-2017 Organiseert de verjaardag van A-Eskwadraat.
info ECeekomkommer De Eerstejaarscommissie waarbij de eerstejaars activiteiten organiseren voor de eerstejaars!
info ESCapade regelt de organisatie van en deelname aan programmeerwedstrijden
info Eerstejaarsdag 2016 - 2017 Organiseert een dag speciaal voor alle eerstejaars, waar iedereen bij wil zijn!
info ExcurCie De Excurcie organiseert kijkjes achter de schermen bij leuke en studiegerelateerde bedrijven, musea en andere instellingen. Ook organiseren wij een keer per jaar een Grote Excurcie van een paar dagen naar het buitenland.
info FantaCie Organiseert spelletjesavonden en andere spel-gerelateerde activiteiten
info Feestcommissie When you're looking for a good time, don't look any further! :)
info FysiCie De FysiCie is de natuurkundecommissie binnen A-Eskwadraat
info Gigawedstrijd 2016-2017
info IkuCie Organiseert studie-inhoudelijke activiteiten voor informatiekunde
info Introductiecommissie 2016 Organiseert de bachelorintroductie van 2016
info Introductiecommissie 2017 Organiseert de introweken in 2017.
info Jaarboek '15-'16 Schrijft een prachtig boekje over de avonturen van het jaar 2015-2016
info KasCommissie 2016-2017 Dubbelcheckt de financiële onderhouding van de vereniging.
info Ouderdag 2017 Organiseert de ouderdag van 2017
info Owattenaait Organiseert een nachtelijk sporttoernooi in samenwerking met Proton, U.B.V., V.U.G.S., Helix en Mebiose
info Project siX Verzorgt het grootste feest dat A-Eskwadraat organiseert, project siX.
info PromoCie De PromoCie bewaakt de huisstijl van de vereniging en zorgt voor alle coole A-Eskwadraat-goodies!
info SNiC 2016 Organiseert het jaarlijkse SNiC voor 2016
info SpoCie Onderhoudt de contacten met het bedrijfsleven
info SportCie Organiseert alles voor A-Es2 omtrent sport
info Studiereis 2016-2017 Organiseert de grote studiereis in het collegejaar 2016-2017
info Sysop Beheert alle hard- en software van A–Eskwadraat
info TeXniCie Your LaTeX companion
info Tentamen Beheer Commissie Onderhoudt de (digitale) tentamenbundel
info Toneelcommissie 2016-2017 Organiseert met behulp van een spelersgroep een geweldige reeks voorstellingen!
info Utrecht Physics Challenge Een groot natuurkunde event!
info Vakidioot Tweemaandelijks tijdschrift vol vakartikelen, interviews, verslagen en veel meer. Als je iets wil schrijven horen we dat graag, alles is welkom!
info ViCie Commissie ter bevordering van de visualisatie van A-Eskwadraatactiviteiten
info WebCie Webmasters van de vereniging
info Wiskundesymposiumcommissie 2016-2017 Organiseert een symposium met een wiskundige thema. Be there or be squared.

Een dispuut is een groepering (oud-)leden wiens activiteiten verwant zijn aan, maar niet vallen onder de vereniging.

info AfterpartCie De AfterpartCie borrelt maandelijks en regelt af en toe een kroegentocht
info BOB Bouwen onder bedwelming
info Insièmi Damesdispuut A-Eskwadraat
info Koksmuts Is goed in lekker koken!
info MatCie Beoefent en promoot de nobele schaaksport
info Neóklès Discussie en drank verruimen onze wijsheid. (of andersom)
info P•Cie The Masterrace.
info SecuriCie Rechtmatige eigenaar van het Bestuur(TM). (MINE)
info Senaat De Oude Lullen en Oude Hoeren van de vereniging

Een groep is een willekeurige samenstelling van leden.

info AVG Onderzoekt de mogelijkheden voor een alumnivereniging
info Activiteitenmail A–Eskwadraat ActiviteitenMailingsGroep
info BierCie De BierCie zorgt voor zwak-alcoholische bijvulling van de koelkast in de kamer!
info BoekenCommissie Bestelt en verkoopt boeken en dictaten voor A-Eskwadraatleden
info By the way... Fabriceert elke introductiedag weer een stapelgek blaadje!
info CFR Commissaris Flora en Ranja
info ColaCommissaris Vult de colakoelkast. Geef het vooral aan (liefst per mail) als jullie tips voor het assortiment hebben!
info Commissariaat Extern Commissaris Extern en Vice-Commissaris Extern
info Commissariaat Intern Commissaris Intern en Vice-Commissaris Intern
info Commissariaat Onderwijs Commissaris onderwijs en vice-commissaris onderwijs
info ContribuCie De Contribucie houdt de ledenadministratie bij
info DJ-Groep De groep des DJ's voor het draaien van al uw plaatjes!
info Dansers BMN 2017 Treden op bij de Bèta Music Night van 2017
info DirecCie Voorzitter en vice-voorzitter van A-Eskwadraat
info Experimensen Alle mensen die een experimenteel idee bedacht en uitgevoerd hebben, of daarmee bezig zijn. Oh, nu je dit toch leest: heb je een experimenteel idee? Super tof, stuur het naar goedidee@a-eskwadraat.nl of lever het in bij de goede ideeën bus.
info Famous Zorgt ervoor dat de Wall of Fame regelmatig wordt geupdatet.
info Fiscaat De beheerders van het kapitaal
info IBA Informatiebeheer A-Eskwadraat
info Jaarverslag Echt Oprecht Maakt een jaarverslag!
info KamerdienstVrijwilligers De gezellige groep die af en toe voor het bestuur een kamerdienst draait
info Koffie-,Thee-,Melk- en SuikerCie Zorgt voor koffie, thee, melk en suiker in de kamer.
info Medezeggenschap Alle leden die op dit moment actief zijn in een medezeggenschapsorgaan
info MediCie Staying alive
info Muzikanten BMN 2017 Treden op bij de Bèta Music Night van 2017
info Onderwijs Groep
info Secretariaat Secretaris en vice-secretaris
info Studiereis Deelnemersgroep 2017 Gaan mee met de studiereis naar Brazilië
info Toneelspelers '16-'17 Voeren een schitterend toneelstuk op