Help!
NL EN
Vereniging
Activiteiten
Leden
Onderwijs
Service
Contact
Bestuur
Nieuws
Allemaal
Commissies
Vacatures
Leden
Kamer
English Summary
Achtergrond
Historie
Statuten
Disputen
Bedrijven
Sponsors
Sponsoring
Vacaturebank
Zusjes en contacten
Scholieren

Commissies

Commissies

info Abteilung Publizität De AP bewaakt de huisstijl van de vereniging en zorgt voor alle coole A-Eskwadraat-goodies!
info Adviesraad 2013-2014 De Adviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur bij belangrijke vraagstukken.
info Almanak 2013 Maakt de almanak
info AlumniCie Houdt zich bezig met oud-leden en maakt het alumniblad
info Archief Onderhoudt de archiefstukken
info AxiCie Verrast de leden met activiteiten waar je zelf niet eens op zou komen!
info BBCie de Biwekelijkse Borrel Commissie
info Benelux Algorithm Programming Contest 2013 Organiseert de BAPC
info Bestuur 2013-2014 Bestuurt A-Eskwadraat
info Betadag 2013-2014 Organiseert de Betadag
info Breek 2013 Organiseert een supergaaf eerstejaarsweekend direct na de eerste tentamenweek die je niet wilt missen!
info Cie Infinity Organiseert wiskunde-gerelateerde activiteiten
info Cultuur & Muziek Voor al je culturele en muzikale activiteiten!
info Diescommissie Organiseert de 43e dies der studievereniging A-Eskwadraat.
info ECstreme Organiseert activiteiten van en voor eerstejaars
info ESCapade regelt de organisatie van en deelname aan programmeerwedstrijden
info Eerstejaarsdag 2014
info ExcurCie De Excurcie organiseert kijkjes achter de schermen bij leuke en studiegerelateerde bedrijven, musea en andere instellingen. Ook organiseren wij een keer per jaar een Grote Excurcie van een paar dagen naar het buitenland.
info FantaCie Organiseert spelletjesavonden en andere spel-gerelateerde activiteiten
info Feestcommissie when you're looking for a good time don't look any further :)
info Full House Organiseert leuke feesten in samenwerking met Alcmaeon, Helix, Proton en UHSK
info FysiCie De FysiCie is de natuurkundecommissie binnen A-Eskwadraat. Wij gaan ver, met stikstof, magnetrons en kwantumveldentheorie.
info Gala 2013-2014 Organiseert het gala in de diesweek
info Informaticasymposium
info Introductiecommissie 2014 Organiseert de bachelorintroductie van 2014
info Kascommissie 2013-2014 Controleert de financiën van het bestuur
info LanCie Organiseert te gek gave LAN-parties!
info Masterintroductie 2013 Organiseert de masterintroductie
info Natuurkundesymposium 2014 Organiseert het Natuurkundesymposium
info Ouderdag 2013-2014 Organiseert de ouderdag
info Owattenaait Organiseert een nachtelijk sporttoernooi in samenwerking met Proton, U.B.V., V.U.G.S., Helix en Mebiose
info PLANCKS Organiseert een internationale Natuurkundewedstrijd
info SpoCie Onderhoudt de contacten met het bedrijfsleven
info SportCie Organiseert alles voor A-Es2 omtrent sport
info Studiereis 2013-2014 Organiseert de studiereis naar Hong Kong, Kuala Lumpur en Singapore
info Sysop Beheert alle hard- en software van A-Eskwadraat
info TeXniCie Voor al uw (La)TeX werk!
info Tentamen Beheer Commissie Onderhoudt de (digitale) tentamenbundel
info Toneel 2013-2014 Organiseert een musical
info UsabiliCie De UsabiliCie is er voor U
info Vakidioot Tweemaandelijks tijdschrift vol vakartikelen, interviews, verslagen en veel meer. Als je iets wil schrijven horen we dat graag, alles is welkom!
info ViCie Commissie ter bevordering van de visualisatie van A-Eskwadraatactiviteiten
info WebCie Webmasters van de vereniging
info Webredactie Voorziet de website van meer cachet
info Wintersport Organiseert de wintersportreis
info Wiskundesympo 2013 Organiseert een wiskundesymposium in november 2013!

Disputen

Een dispuut is een groepering (oud-)leden wiens activiteiten verwant zijn aan, maar niet vallen onder de vereniging.

info AfterpartCie De AfterpartCie organiseert afterparty's en kroegentochten
info Insièmi Damesdispuut A-Eskwadraat
info Koksmuts Is goed in lekker koken!
info MatCie Beoefent en promoot de nobele schaaksport
info SecuriCie Rechtmatige eigenaar van het Bestuur(TM). (MINE)
info Senaat De Oude Lullen en Oude Hoeren van de vereniging

Groepen

Een groep is een willekeurige samenstelling van leden.

info AMG ActiviteitenMailingsGroep
info BierCie De BierCie zorgt voor zwak-alcoholische bijvulling van de koelkast in de kamer!
info BoekCie Bestelt en verkoopt boeken en dictaten voor A-Eskwadraatleden
info By the way... Fabriceert elke introductiedag weer een stapelgek blaadje!
info CFR Commissaris Flora en Ranja
info CREW Commissie Reorganisatie en Evaluatie Werkgroep
info ColaCommissaris Vult de colakoelkast. Geef het vooral aan (liefst per mail) als jullie tips voor het assortiment hebben!
info Commissariaat Onderwijs Commissaris onderwijs en vice-commissaris onderwijs
info ContribuCie De Contribucie houdt de ledenadministratie bij
info Dansers BMN Dansen op de Beta Music Night
info DirecCie Voorzitter en vice-voorzitter van A-Eskwadraat
info Fiscaat De beheerders van het kapitaal
info IBA Informatiebeheer A-Eskwadraat
info Jaarverslag Aan te Raden Maakt een jaarverslag over het collegejaar 2012-2013
info Koffie-,Thee-,Melk- en SuikerCie Zorgt voor koffie, thee, melk en suiker in de kamer.
info LangeTermijnBeleidsEvaluatieWerkgroep
info Medezeggenschap Alle leden die op dit moment actief zijn in een medezeggenschapsorgaan
info MediCie Staying alive
info Mentortrainers 2014
info Muzikanten BMN De muzikanten die optreden met de Beta Music Night
info PLANCKS Symposium Organiseert de openingsceremonie van PLANCKS
info Secretariaat Secretaris en vice-secretaris
info Studiereisdeelnemers 2014
info Supermentoren 2013 De supermentoren van de introductie
info Toneelspelersgroep 2013-2014 Acteert in de musical Sweeney Todd