Commissie, groepen en disputen
Commissie, groepen en disputen
#SWEC

#SWEC

De Eerstejaarscommissie waarbij de eerstejaars activiteiten organiseren voor de vereniging!

Adviesraad 2016-2017

Adviesraad 2016-2017

Geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies gedurende het jaar.

All-In

All-In

Organiseert leuke feesten in samenwerking met Alcmaeon, Helix, Proton en UHSK

AlumniCie

AlumniCie

Houdt zich bezig met oud-leden en maakt het alumniblad. Ook onderhouden ze het archief en hebben ze de reünie in 2016 georganiseerd! Foto's vind je hier: reunie.a-eskwadraat.nl


AxiCie

AxiCie

Verrast de leden met activiteiten waar je zelf niet eens op zou komen!

BBCie

BBCie

De Biwekelijkse Borrel Commissie

BMN

BMN

De Bèta Music Night. Zet elk jaar een groots concert neer, door A-Eskwadraat, voor A-Eskwadraat!

Bestuur 2016-2017

Bestuur 2016-2017

Even Serieus


Breek 2017-2018

We organiseren een weekend speciaal voor eerstejaars na de eerste tentamenweek!

Cie Infinity

Organiseert wiskunde-gerelateerde activiteiten

Cultuur & Muziek

Cultuur & Muziek

Voor al je culturele en muzikale activiteiten!

Diescommissie 2017-2018

Organiseert een week vol aan activiteiten vanwege de verjaardag van de vereniging.


ECeekomkommer

De Eerstejaarscommissie waarbij de eerstejaars activiteiten organiseren voor de eerstejaars!

ESCapade

ESCapade

regelt de organisatie van en deelname aan programmeerwedstrijden

Eerstejaarsdag 2016 - 2017

Organiseert een dag speciaal voor alle eerstejaars, waar iedereen bij wil zijn!

ExcurCie

De Excurcie organiseert kijkjes achter de schermen bij leuke en studiegerelateerde bedrijven, musea en andere instellingen. Ook organiseren wij een keer per jaar een Grote Excurcie van een paar dagen naar het buitenland.


FantaCie

Organiseert spelletjesavonden en andere spel-gerelateerde activiteiten

Feestcommissie

When you're looking for a good time, don't look any further! :)

FysiCie

De FysiCie is de natuurkundecommissie binnen A-Eskwadraat

IkuCie

Organiseert studie-inhoudelijke activiteiten voor informatiekunde


Introductiecommissie 2017

Introductiecommissie 2017

Organiseert de introweken in 2017.

KasCommissie 2016-2017

KasCommissie 2016-2017

Dubbelcheckt de financiële onderhouding van de vereniging.

Ouderdag 2017

Ouderdag 2017

Organiseert de ouderdag van 2017


Owattenaait

Organiseert een nachtelijk sporttoernooi in samenwerking met Proton, U.B.V., V.U.G.S., Helix en Mebiose

Project siX

Project siX

Verzorgt het grootste feest dat A-Eskwadraat organiseert, project siX.

PromoCie

PromoCie

De PromoCie bewaakt de huisstijl van de vereniging en zorgt voor alle coole A-Eskwadraat-goodies!

SNiC 2016

SNiC 2016

Organiseert het jaarlijkse SNiC voor 2016


SpoCie

SpoCie

Onderhoudt de contacten met het bedrijfsleven

SportCie

Organiseert alles voor A-Es2 omtrent sport

Studiereis 2016-2017

Organiseert de grote studiereis in het collegejaar 2016-2017

Studiereis 2017-2018

Organiseert de studiereis van het collegejaar 2017-2018


Sysop

Sysop

Beheert alle hard- en software van A–Eskwadraat

TeXniCie

Your LaTeX companion

Tentamen Beheer Commissie

Tentamen Beheer Commissie

Wij onderhouden de digitale tentamenbank

Utrecht Physics Challenge

Utrecht Physics Challenge

Een groot natuurkunde event!


Vakidioot

Vakidioot

Tweemaandelijks tijdschrift vol vakartikelen, interviews, verslagen en veel meer. Als je iets wil schrijven horen we dat graag, alles is welkom!

ViCie

Commissie ter bevordering van de visualisatie van A-Eskwadraatactiviteiten

WebCie

WebCie

Webmasters van de vereniging

Wintersportcommissie 2017-2018

De commissie die de super leuke wintersport van A-Eskwadraat organiseert.


Wiskunde Symposium 2017 - 2018

Organiseert het wiskunde symposium in blok 2 van collegejaar 2017 - 2018


Een dispuut is een groepering (oud-)leden wiens activiteiten verwant zijn aan, maar niet vallen onder de vereniging.

AfterpartCie

AfterpartCie

De AfterpartCie borrelt maandelijks en regelt af en toe een kroegentocht

BOB

BOB

Bouwen onder bedwelming

Insièmi

Damesdispuut A-Eskwadraat

Koksmuts

Is goed in lekker koken!


MatCie

MatCie

Beoefent en promoot de nobele schaaksport

Neóklès

Neóklès

Discussie en drank verruimen onze wijsheid. (of andersom)

P•Cie

P•Cie

The Masterrace.

SecuriCie

Rechtmatige eigenaar van het Bestuur(TM). (MINE)


Senaat

Senaat

De Oude Lullen en Oude Hoeren van de vereniging


Een groep is een willekeurige samenstelling van leden.

Activiteitenmail A–Eskwadraat

ActiviteitenMailingsGroep

BierCie

BierCie

De BierCie zorgt voor zwak-alcoholische bijvulling van de koelkast in de kamer!

BijlesGroep

Groep die alle bijlesverzoeken krijgt doorgestuurd en daarop kan reageren, zodat zo veel mogelijk mensen bijles krijgen.

BoekenCommissie

Bestelt en verkoopt boeken en dictaten voor A-Eskwadraatleden


By the way...

Fabriceert elke introductiedag weer een stapelgek blaadje!

CFR

Commissaris Flora en Ranja

ColaCommissaris

Vult de colakoelkast. Geef het vooral aan (liefst per mail) als jullie tips voor het assortiment hebben!

Commissariaat Extern

Commissariaat Extern

Commissaris Extern en Vice-Commissaris Extern


Commissariaat Intern

Commissaris Intern en Vice-Commissaris Intern

Commissariaat Onderwijs

Commissariaat Onderwijs

Commissaris onderwijs en vice-commissaris onderwijs

ContribuCie

De Contribucie houdt de ledenadministratie bij

DJ-Groep

DJ-Groep

De groep des DJ's voor het draaien van al uw plaatjes!


DirecCie

Voorzitter en vice-voorzitter van A-Eskwadraat

Experimensen

Experimensen

Alle mensen die een experimenteel idee bedacht en uitgevoerd hebben, of daarmee bezig zijn. Oh, nu je dit toch leest: heb je een experimenteel idee? Super tof, stuur het naar goedidee@a-eskwadraat.nl of lever het in bij de goede ideeën bus.

Famous

Famous

Zorgt ervoor dat de Wall of Fame regelmatig wordt geupdatet.

Fiscaat

De beheerders van het kapitaal


IBA

IBA

Informatiebeheer A-Eskwadraat

IntroPromoCie 2017

Voorziet de eerstejaars van allerlei informatie en activiteiten tijdens en buiten de introperiode om.

Jaarverslag Echt Oprecht

Maakt een jaarverslag!

KamerdienstVrijwilligers

KamerdienstVrijwilligers

De gezellige groep die af en toe voor het bestuur een kamerdienst draait


Kandidaatsbestuur 2017-2018

Kandidaatsbestuur 2017-2018

De kandidaten voor het bestuur van het collegejaar 2017-2018

Koffie-,Thee-,Melk- en SuikerCie

Zorgt voor koffie, thee, melk en suiker in de kamer.

Kookploeg 2017

Kookt het heerlijke eten tijdens de introductiekamp

Medezeggenschap

Alle leden die op dit moment actief zijn in een medezeggenschapsorgaan


MediCie

MediCie

Staying alive

Mentortrainers 2017

Leiden de mentoren op voor de introductieweken van 2017.

Secretariaat

Secretariaat

Secretaris en vice-secretaris

Studiereis Deelnemersgroep 2017

Studiereis Deelnemersgroep 2017

Gaan mee met de studiereis naar Brazilië


Supermentoren 2017

De aanvoerders van de mentorgroepen van de introductiekamp van 2017.

Toneelspelers '16-'17

Voeren een schitterend toneelstuk op