info Adviesraad 2014-2015 De Adviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur bij belangrijke vraagstukken.
info Almanak 2014 Gedachten vervliegen met de wind en de tijd zorgt voor het afbrokkelen der herinneringen. Nu is daar een oplossing voor. Een oplossing van 280 pagina's dik en ongeveer even groot als een boekwerk. De Almanak!
info Almanak 2015 Maakt de almanak over 2015!!
info AlumniCie Houdt zich bezig met oud-leden en maakt het alumniblad. Ook onderhouden ze het archief!
info AxiCie Verrast de leden met activiteiten waar je zelf niet eens op zou komen!
info BBCie De Biwekelijkse Borrel Commissie
info BMN 2015
info Bestuur 2014-2015 Niet te Stoppen
info Betadag 2014-2015
info Cie Infinity Organiseert wiskunde-gerelateerde activiteiten
info Cultuur & Muziek Voor al je culturele en muzikale activiteiten!
info ESCapade regelt de organisatie van en deelname aan programmeerwedstrijden
info Eerstejaarsdag 2014-2015 Organiseert een awesome dag waar iedere eerstejaars bij wil zijn!
info ExcurCie De Excurcie organiseert kijkjes achter de schermen bij leuke en studiegerelateerde bedrijven, musea en andere instellingen. Ook organiseren wij een keer per jaar een Grote Excurcie van een paar dagen naar het buitenland.
info FantaCie Organiseert spelletjesavonden en andere spel-gerelateerde activiteiten
info Feestcommissie when you're looking for a good time don't look any further :)
info FristEC 2014-2015 De eerstejaars commissie van A-Eskwadraat
info Full House Organiseert leuke feesten in samenwerking met Alcmaeon, Helix, Proton en UHSK
info FysiCie De FysiCie is de natuurkundecommissie binnen A-Eskwadraat
info Gala 2014-2015
info Historieboekje 2016 Gaat het Historieboekje maken, dat uitkomt in het lustrum van 2016
info Informatiekunde Commissie Organiseert studie-inhoudelijke activiteiten voor informatiekunde
info Informatiekundesymposium 2014-2015 Organiseert een niet te stoppen informatiekundesymposium!
info Introductiecommissie 2015 Organiseert de bachelorintroductie van 2015
info KasCommissie 2014-2015 De controleerders van de financie\"en van 'Niet te Stoppen'
info LIMO '14-'15 Wij organiseren de Landelijke Interuniversitaire Mathematische Olympiade
info Lustrum2016
info Natuurkundesymposium 2015
info Ouderdag1415 Organiseert de jaarlijkse dag waarop ouders een kijkje kunnen nemen op de universiteit.
info Project siX Verzorgt het grootste feest dat A-Eskwadraat organiseert, project siX.
info PromoCie De PromoCie bewaakt de huisstijl van de vereniging en zorgt voor alle coole A-Eskwadraat-goodies!
info SpoCie Onderhoudt de contacten met het bedrijfsleven
info SportCie Organiseert alles voor A-Es2 omtrent sport
info Studiereis 2013-2014 Organiseert de studiereis naar Hong Kong, Kuala Lumpur en Singapore
info Studiereis 2014-2015 Organiseert een studiereis naar Rabat en Málaga
info Studiereis 2015-2016
info Sysop Beheert alle hard- en software van A-Eskwadraat
info TeXniCie Voor al uw (La)TeX werk!
info Tentamen Beheer Commissie Onderhoudt de (digitale) tentamenbundel
info Toneel 2014-2015 Organiseert 3 toneelvoorstellingen eind maart 2015.
info Vakidioot Tweemaandelijks tijdschrift vol vakartikelen, interviews, verslagen en veel meer. Als je iets wil schrijven horen we dat graag, alles is welkom!
info ViCie Commissie ter bevordering van de visualisatie van A-Eskwadraatactiviteiten
info WebCie Webmasters van de vereniging
info Webredactie Voorziet de website van meer cachet

Een dispuut is een groepering (oud-)leden wiens activiteiten verwant zijn aan, maar niet vallen onder de vereniging.

info AfterpartCie De AfterpartCie borrelt maandelijks en regelt af en toe een kroegentocht
info BOB
info Insièmi Damesdispuut A-Eskwadraat
info Koksmuts Is goed in lekker koken!
info MatCie Beoefent en promoot de nobele schaaksport
info P•Cie The Masterrace.
info SecuriCie Rechtmatige eigenaar van het Bestuur(TM). (MINE)
info Senaat De Oude Lullen en Oude Hoeren van de vereniging

Een groep is een willekeurige samenstelling van leden.

info AMG ActiviteitenMailingsGroep
info BierCie De BierCie zorgt voor zwak-alcoholische bijvulling van de koelkast in de kamer!
info BoekenCommissie Bestelt en verkoopt boeken en dictaten voor A-Eskwadraatleden
info By the way... Fabriceert elke introductiedag weer een stapelgek blaadje!
info CFR Commissaris Flora en Ranja
info ColaCommissaris Vult de colakoelkast. Geef het vooral aan (liefst per mail) als jullie tips voor het assortiment hebben!
info Commissariaat Extern Commissaris Extern en Vice-Commissaris Extern
info Commissariaat Onderwijs Commissaris onderwijs en vice-commissaris onderwijs
info ContribuCie De Contribucie houdt de ledenadministratie bij
info Dansers BMN 2015
info DirecCie Voorzitter en vice-voorzitter van A-Eskwadraat
info Fiscaat De beheerders van het kapitaal
info Handy Maakt en update handige handleidingen, bijvoorbeeld met een flow-chart!
info IBA Informatiebeheer A-Eskwadraat
info KamerdienstVrijwilligers '14-'15 De gezellige groep die af en toe voor het bestuur een kamerdienst draait
info Kandidaatsbestuur 2015-2016
info Koffie-,Thee-,Melk- en SuikerCie Zorgt voor koffie, thee, melk en suiker in de kamer.
info Kookploeg 2015
info LTBEW LangeTermijnBeleidsEvaluatieWerkgroep
info Medezeggenschap Alle leden die op dit moment actief zijn in een medezeggenschapsorgaan
info MediCie Staying alive
info Mentortrainers 2015
info Muzikanten BMN 2015
info Onderwijs Groep
info Project siX promogroep Helpt de project siX commissie met onder andere promo
info Secretariaat Secretaris en vice-secretaris
info TasCie Geeft advies aan de technische commissies van A-Eskwadraat
info Toneelspelersgroep 2014-2015 Zal schitteren tijdens de uitvoeringen van Don Juan!