info Adviesraad 2015-2016 De Adviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur bij belangrijke vraagstukken.
info All-In Organiseert leuke feesten in samenwerking met Alcmaeon, Helix, Proton en UHSK
info Almanak 2015 Maakt de almanak over 2015!!
info AlumniCie Houdt zich bezig met oud-leden en maakt het alumniblad. Ook onderhouden ze het archief en organiseren ze de reünie in 2016! Hier vind je meer informatie over het programma en inschrijvingen van de reünie: reunie.a-eskw
info AxiCie Verrast de leden met activiteiten waar je zelf niet eens op zou komen!
info BBCie De Biwekelijkse Borrel Commissie
info BMN-commissie
info Bestuur 2015-2016 Echt Oprecht
info Betadag 2015-2016
info Cie Infinity Organiseert wiskunde-gerelateerde activiteiten
info Cultuur & Muziek Voor al je culturele en muzikale activiteiten!
info ECstrA
info ESCapade regelt de organisatie van en deelname aan programmeerwedstrijden
info Eerstejaarsdag Voor en door eerstejaars: een dag met super vette activiteiten!
info ExcurCie De Excurcie organiseert kijkjes achter de schermen bij leuke en studiegerelateerde bedrijven, musea en andere instellingen. Ook organiseren wij een keer per jaar een Grote Excurcie van een paar dagen naar het buitenland.
info FantaCie Organiseert spelletjesavonden en andere spel-gerelateerde activiteiten
info Feestcommissie When you're looking for a good time, don't look any further! :)
info FysiCie De FysiCie is de natuurkundecommissie binnen A-Eskwadraat
info Gigawedstrijd Wedstrijd met gecombineerde vragen tussen Informatica, Informatiekunde, Natuurkunde en Wiskunde
info Historieboekje 2016 Gaat het Historieboekje maken, dat uitkomt in het lustrum van 2016
info IkuCie Organiseert studie-inhoudelijke activiteiten voor informatiekunde
info Informatiekunde Symposium Deze commissie organiseert een supervet symposium voor informatiekunde studenten!
info Introductiecommissie 2016 Organiseert de bachelorintroductie van 2016
info Jaarboek '15-'16
info KasCommissie 2015-2016
info NWS 2016
info OnECie Een eerstejaars commissie van A-Eskwadraat
info Ouderdag 2015-2016
info Owattenaait Organiseert een nachtelijk sporttoernooi in samenwerking met Proton, U.B.V., V.U.G.S., Helix en Mebiose
info PION2016 Organiseert het Project Interuniversitaire Olympiade Natuurkunde, een superleuke natuurkundewedstrijd die als voorronde voor het PLANCKS dient.
info Project siX Verzorgt het grootste feest dat A-Eskwadraat organiseert, project siX.
info PromoCie De PromoCie bewaakt de huisstijl van de vereniging en zorgt voor alle coole A-Eskwadraat-goodies!
info SNiC 2016 Organiseert het jaarlijkse SNiC voor 2016
info SpoCie Onderhoudt de contacten met het bedrijfsleven
info SportCie Organiseert alles voor A-Es2 omtrent sport
info Studiereis 2015-2016
info Studiereis 2016-2017 Organiseert de grote studiereis in het collegejaar 2016-2017
info Sysop Beheert alle hard- en software van A–Eskwadraat
info TeXniCie Your LaTeX companion
info Tentamen Beheer Commissie Onderhoudt de (digitale) tentamenbundel
info Toneel 2015-2016 Organiseert 3 toneelvoorstellingen in het voorjaar van 2016.
info Utrecht Physics Challenge Een groot natuurkunde event!
info Vakidioot Tweemaandelijks tijdschrift vol vakartikelen, interviews, verslagen en veel meer. Als je iets wil schrijven horen we dat graag, alles is welkom!
info ViCie Commissie ter bevordering van de visualisatie van A-Eskwadraatactiviteiten
info WebCie Webmasters van de vereniging
info Webredactie Voorziet de website van meer cachet

Een dispuut is een groepering (oud-)leden wiens activiteiten verwant zijn aan, maar niet vallen onder de vereniging.

info AfterpartCie De AfterpartCie borrelt maandelijks en regelt af en toe een kroegentocht
info BOB
info Insièmi Damesdispuut A-Eskwadraat
info Koksmuts Is goed in lekker koken!
info MatCie Beoefent en promoot de nobele schaaksport
info Neóklès Discussie en drank verruimen onze wijsheid.
info P•Cie The Masterrace.
info SecuriCie Rechtmatige eigenaar van het Bestuur(TM). (MINE)
info Senaat De Oude Lullen en Oude Hoeren van de vereniging

Een groep is een willekeurige samenstelling van leden.

info AMG ActiviteitenMailingsGroep
info BierCie De BierCie zorgt voor zwak-alcoholische bijvulling van de koelkast in de kamer!
info BoekenCommissie Bestelt en verkoopt boeken en dictaten voor A-Eskwadraatleden
info By the way... Fabriceert elke introductiedag weer een stapelgek blaadje!
info CFR Commissaris Flora en Ranja
info ColaCommissaris Vult de colakoelkast. Geef het vooral aan (liefst per mail) als jullie tips voor het assortiment hebben!
info Commissariaat Extern Commissaris Extern en Vice-Commissaris Extern
info Commissariaat Onderwijs Commissaris onderwijs en vice-commissaris onderwijs
info ContribuCie De Contribucie houdt de ledenadministratie bij
info DJ-Groep De groep des DJ's voor het draaien van al uw plaatjes!
info Dansers BMN 2016 Verzorgt de dans voor BMN 2016
info DirecCie Voorzitter en vice-voorzitter van A-Eskwadraat
info Fiscaat De beheerders van het kapitaal
info Handy Maakt en update handige handleidingen, bijvoorbeeld met een flow-chart!
info IBA Informatiebeheer A-Eskwadraat
info KB-kiesprocedure groep Onderzoekt de mogelijkheden voor een andere solicitatieprocedure
info KamerdienstVrijwilligers De gezellige groep die af en toe voor het bestuur een kamerdienst draait
info Kandidaatsbestuur 2016-2017
info Koffie-,Thee-,Melk- en SuikerCie Zorgt voor koffie, thee, melk en suiker in de kamer.
info Kookploeg 2016
info Medezeggenschap Alle leden die op dit moment actief zijn in een medezeggenschapsorgaan
info MediCie Staying alive
info Mentortrainers 2016 Organiseert een super tof MTW voor alle Mentoren
info Muzikanten BMN 2016 De muzikanten voor de Beta Music Night
info Onderwijs Groep
info Secretariaat Secretaris en vice-secretaris
info Studiereisdeelnemers 2016
info TasCie Geeft advies aan de technische commissies van A-Eskwadraat
info Toneelspelers 2015-2016