Almanak 2014 Uitvinding
Almanak 2014 Uitvinding
Gedachten vervliegen met de wind en de tijd zorgt voor het afbrokkelen der herinneringen. Nu is daar een oplossing voor. Een oplossing van 280 pagina's dik en ongeveer even groot als een boekwerk. De Almanak!