Jaargang 2005-2006
Jaargang 2005-2006
StartVorige (2004-2005)

Uitgaven

Hier een overzicht van de uitgebrachte nummers en hun thema. Klik op de nummers voor meer informatie.

Redactie

In het collegejaar 2005-2006 hebben de volgende mensen in de redactie van “de Vakidioot” gezeten.