Jaarvergadering 2018
Jaarvergadering 2018

<< Algemene Vergadering d.d. 23 mei 2018

Algemene Vergadering d.d. 18 september 2017

Het Lange Termijn Beleid zal besproken worden tijdens deze vergadering. Daarnaast zal het kandidaat-kandidaat-bestuur zich presenteren. Indien je geprinte stukken wil, kun je dit aangeven op de inschrijflijst in de kamer. Ook deze AV zal er de mogelijkheid zijn om eten te bestellen, zodat je een volledige maaltijd kunt eten tijdens de AV. Gedurende de dag is er in de gezelligheidskamer te bestellen, evenals op de AV voor aanvang. Neem contant geld mee als je extra friet of een extra snack wil. 

Ingekomen stukken


Tot op heden zijn er geen stukken bestemd voor de Algemene Vergadering binnengekomen. Als er stukken binnenkomen die behandeld zullen worden, zullen deze beschikbaar komen op deze pagina. Machtigingen kunnen aan het adres van de secretaris doorgegeven worden.

Vorige notulen


De notulen van de vorige AV zijn te vinden op DocuWeb. 

Stukken