Jaarvergadering 2018
Jaarvergadering 2018

<< Algemene Vergadering d.d. 23 mei 2018

>> Algemene Vergadering d.d. 26 februari 2019

Dit zal de laatste Algemene Vergadering zijn onder het 72ste bestuur van A–Eskwadraat, 'Alles op Alles'. Er staan zeven nieuwe actieve leden klaar om het van hen over te nemen. Op deze vergadering kan gestemd worden over de decharge van het huidige bestuur, de installatie van het volgende bestuur en het beleid en de begroting van het komende bestuur. Ook deze AV zal er de mogelijkheid zijn om eten te bestellen, zodat je een volledige maaltijd kan eten tijdens de AV. Je kunt gedurende de dag in de gezelligheidskamer eten en stukken bestellen. Neem contant geld mee als je extra friet of een extra snack wilt.

De vergadering wordt om 15:30 uur geopend in het Koningsbergergebouw, zaal Cosmos. De kamers van A–Eskwadraat zullen vanaf 15:00 uur dicht zijn.

Agenda


 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Vorige notulen
 5. Mededelingen
 6. Financiële verantwoording 'Alles op Alles'd.d. 23 mei 2018 met bijlagen (A5)
 7. Bevindingen Kascommissie 2017-2018
 8. Decharge Kascommissie 2017-2018
 9. Beleidsevaluatie 'Alles op Alles'
 10. Presentatie beleid 'Kleine Boefjes'
 11. Installatie bestuur 2018-2019
 12. Decharge bestuur 2017-2018
 13. Mededelingen 2.0
 14. Vaststellen begroting 2018-2019
 15. Installatie Kascommissie 2018-2019
 16. Activiteiten
 17. W.V.T.T.K.
 18. Rondvraag
 19. Sluiting

Ingekomen stukken


Tot op heden zijn er geen stukken bestemd voor de Algemene Vergadering binnengekomen. Als er stukken binnenkomen die behandeld zullen worden zullen deze beschikbaar komen op deze pagina. Machtigingen kunnen aan het adres van de secretaris doorgegeven worden.

Vorige notulen


De notulen van de vorige AV zijn hier te vinden.

Financiële verantwoording 'Alles op Alles'


Bij dit punt zal de penningmeester presenteren over de financiën van het afgelopen jaar. De boekencommissaris zal presenteren over de financiële stand van zaken rond de boeken, ook de vaststelling van de boekenbuffer en de dictatenmarge komen aan bod. De commissaris extern zal presenteren over de sponsorinkomsten.

Bevindingen Kascommissie 2017-2018


De Kascommissie 2017-2018 geeft de Algemene Vergadering haar bevindingen over de financiële boekhouding van het afgelopen boekjaar.

Decharge Kascommissie 2017-2018


Als de Kascommissie 2017-2018 haar taken goed uitgevoerd heeft, is het tijd om haar leden te dechargeren. 

Beleidsevaluatie 'Alles op Alles'


De uitvoering van het beleid zal voor de laatste keer door het bestuur geëvalueerd worden.

Presentatie beleid kandidaat-bestuur


Het kandidaat-bestuur zal hier haar voorstel voor het beleid voor het jaar 2018-2019 presenteren.

Installatie bestuur 2018-2019


Het kandidaat-bestuur wordt voorgedragen.

Decharge bestuur 2017-2018


Er zal gestemd worden over de decharge van het bestuur 2017-2018.

Vaststellen begroting 2018-2019


Het nieuwe bestuur presenteert de begroting voor het komende jaar. Hierover zal gestemd worden.

Installatie Kascommissie 2018-2019


De nieuwe kascommissie zal worden geïnstalleerd.

Stukken