μKP
μKP
Voor het vak datastructuren wordt ook dit jaar weer een programmeerwedstrijd georganiseerd. Inschrijven voor deze wedstrijd kan via deze site.
  • Commissie: ESCapade
  • Begin: wo 20 jun 2012, 13:15
  • Eind: wo 20 jun 2012, 17:00
  • Locatie: Minneart
  • Toegangsprijs: €0,-
  • Organisator: A–Eskwadraat
  • Poster: Nee