Groep Zonder Naam
Groep Zonder Naam
Deze helden gaan een plan opstellen om de werkdruk bij de IBA te verlagen.
ibawdg
1 nov 2017
10 apr 2019
CommissieLid Begindatum Functie Spreuk
Axel Vugts Overig
David de Best Overig
Daan Rijks Overig
Rens de Heer Overig
Lukas Arts Voorzitter Voorzitten zonder doel, is ook voorzitten
Aldo Witte Overig