The title of the page goes here
The title of the page goes here
No translation available, dutch content follows.

<< Algemene Vergadering d.d. 20 mei 2019

>> Algemene Vergadering d.d. 26 februari 2020

Dit zal de laatste Algemene Vergadering zijn onder het 73ste bestuur van A–Eskwadraat, 'Goed te Doen'. Er staan zeven nieuwe actieve leden klaar om het van hen over te nemen. Op deze vergadering kan gestemd worden over de decharge van het huidige bestuur, de installatie van het volgende bestuur en het beleid en de begroting van het komende bestuur. Ook deze AV zal er de mogelijkheid zijn om eten te bestellen, zodat je een volledige maaltijd kan eten tijdens de AV. Je kunt gedurende de dag in de gezelligheidskamer eten en stukken bestellen. Neem contant geld mee als je extra friet of een extra snack wilt.

De vergadering wordt om 15:30 uur geopend in het Koningsbergergebouw, zaal Cosmos. De kamers van A–Eskwadraat zullen vanaf 15:00 uur dicht zijn.

Wil je je inschrijven voor avondeten en eventueel  de stukken? Dat kan hier!

Agenda


 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Vorige notulen
 5. Mededelingen
 6. Financiële verantwoording 'Goed te Doen'd.d. 20 mei 2019 met bijlagen (A5)
 7. Bevindingen Kascommissie 2018-2019
 8. Decharge Kascommissie 2018-2019
 9. Beleidsevaluatie 'Goed te Doen'
 10. Presentatie beleid 'Keurig Burgerlijk'
 11. Installatie bestuur 2019-2020
 12. Decharge bestuur 2018-2019
 13. Mededelingen 2.0
 14. Vaststellen begroting 2019-2020
 15. Vaststellen Dictatenmarges 2019-2020
 16. Installatie Kascommissie 2018-2019
 17. Activiteiten
 18. W.V.T.T.K.
 19. Rondvraag
 20. Sluiting

Ingekomen stukken


Tot op heden zijn er geen stukken bestemd voor de Algemene Vergadering binnengekomen. Als er stukken binnenkomen die behandeld zullen worden zullen deze beschikbaar komen op deze pagina. Machtigingen kunnen aan het adres van de secretaris doorgegeven worden.

Vorige notulen


De notulen van de vorige AV zijn hier te vinden.

Financiële verantwoording 'Goed te Doen'


Bij dit punt zal de penningmeester presenteren over de financiën van het afgelopen jaar. De boekencommissaris zal presenteren over de financiële stand van zaken rond de boeken. De commissaris extern zal presenteren over de sponsorinkomsten.

Bevindingen Kascommissie 2018-2019


De Kascommissie 2018-2019 geeft de Algemene Vergadering haar bevindingen over de financiële boekhouding van het afgelopen boekjaar.

Decharge Kascommissie 2018-2019


Als de Kascommissie 2018-2019 haar taken goed uitgevoerd heeft, is het tijd om haar leden te dechargeren. 

Beleidsevaluatie 'Goed te Doen'


De uitvoering van het beleid zal voor de laatste keer door het bestuur geëvalueerd worden.

Presentatie beleid kandidaat-bestuur


Het kandidaat-bestuur zal hier haar voorstel voor het beleid voor het jaar 2019-2020 presenteren.

Installatie bestuur 2019-2020


Het kandidaat-bestuur wordt voorgedragen.

Decharge bestuur 2018-2019


Er zal gestemd worden over de decharge van het bestuur 2018-2019.

Vaststellen begroting 2019-2020


Het nieuwe bestuur presenteert de begroting voor het komende jaar. Hierover zal gestemd worden.

Vaststellen Dictatenmarges 2019-2020


Er zal een presentatie worden gegeven over de dictatenmarges (afschrijvingsmarge & absolute marge) voor het komende jaar. Hierover zal gestemd worden. Bekijk hier alvast de presentatie!

Installatie Kascommissie 2019-2020


De nieuwe kascommissie zal worden geïnstalleerd.

Stukken