Utrechts Kampioenschap Programmeren (UKP)
Utrechts Kampioenschap Programmeren (UKP)

Het UKP is een programmeerwedstrijd, dat houdt in dat je een aantal opdrachten krijgt die opgelost moeten worden door een computerprogramma te schrijven. Het UKP is een voorronde van het BAPC (Benelux Algorithm Programming Contest), waarna het NWERC (North-West European Regional Contest) komt, een voorronde van het ICPC (International Collegiate Programming Contest).

Inschrijving is gratis en niet specifiek voor leden van A-Eskwadraat. Teams kunnen bestaan uit minstens één en hoogstens drie personen. Bij de wedstrijd mogen de talen C#, C, C++ en Java gebruikt worden.

De wedstrijd vindt plaats in het BBG (zaalnummer volgt nog). Het programma is als volgt:

11:00 - welkomst en kennismaking met DOMJudge
12:00 - begin wedstrijd
17:00 - einde wedstrijd

Voor lunch wordt gezorgd. Er zijn prijzen te winnen, en de beste teams gaan door naar het BAPC.

Rechtstreeks inschrijven: Aanmelden UKP